نظرسنجی: مردم ازدحام بیش از حد مهاجران در کمپ های یونان و ایتالیا را ناشی از سیاست اشتباه پناهندگی  اتحادیه اروپا خوانده اند
نظرسنجی: مردم ازدحام بیش از حد مهاجران در کمپ های یونان و ایتالیا را ناشی از سیاست اشتباه پناهندگی اتحادیه اروپا خوانده اند

آلمان مصمم است که در بخش رسیدگی به نیازمندی پناهجویانی که ازاین کشوربه یونان اخراج می‌شوند، با آتن همکاری مالی کند. در سه ماه امسال ۲۹۰۰ فردی که حق محافظت یونان را دریافت کرده اند، درآلمان درخواست مجدد پناهندگی کرده اند.

حکومت آلمان فدرال به یونان پیشنهاد کرده است که برای رسیدگی به مهاجرینی که از آلمان به یونان دوباره فرستاده می شوند، کمک مالی می کند. روزنامه آلمان «ولت ام زونتاگ» بار اول در باره این پیشنهاد گزارش داده است.

یک سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال به روز یک‌شنبه در پاسخ به سؤالی در این مورد گفت که تا هنوز روشن نشده است که آیا حکومت یونان این پیشنهاد را قبول می‌کند یا خیر.

دلیل این پیشنهاد تصامیم ادارات قضایی آلمان است که به دلیل وضعیت بد حفاظتی و اقامتگاه ها در یونان، در بسیاری از موارد مانع برگرداندن مهاجرینی می‌شوند که در آنجا حق حفاظت دریافت کرده اند.

وزارت داخله آلمان با این مشکل، ساختار های مشترک تمام سیستم پناهندگی اروپا را در معرض خطر می بیند. بر اساس اظهارات این وزارت، در نخستین فصل این سال، حدود ۲۹۰۰ خارجی در آلمان، تقاضای پناهندگی داده‌اند که قبلاً در یونان از حق حفاظت بین‌المللی برخورد شده اند.

افزون برآن، براساس اظهارات اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان در همین مدت زمانی، از یونان درخواست شده است که در چوکات قاعده دوبلین، حدود ۲۱۰۰ پناهجو را بپذیرد.

اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰

بر اساس این قاعده، در موارد معمول، کشوری که یک پناهجو برای نخستین بار در آنجا راجستر شده است، مسئول بررسی تقاضای پناهندگی اش نیز می باشد.

تا هنوز معلوم نیست که آلمان برای فراهم کردن اقامتگاه های مناسب و مراقبت پناهجویانی که دوباره به یونان می فرستد، چه مقدار پول کمک خواهد داد. هنوز این طرح، در مرحله ابتدایی قرار دارد.

ادارات قضایی آلمان چندین بار مشخص کرده‌اند، پناهجویانی که در یونان به عنوان کشور عضو اتحادیه اروپا، حق حفاظت دریافت کرده اند، در معرض تهدید بی سرپناهی و وضعیت بسیار بد قرار دارند.

از دید این ادارات، مهاجرین در یونان کمک‌های اجتماعی کافی دریافت نمی‌کنند و هیچ چانسی واقعی برای رفع حد اقل نیازمندی های زندگی‌شان را ندارند.

 

در همین زمینه