یک قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
یک قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز

به گفته مقامات ترکیه نیروهای دریایی این کشور روز دوشنبه ۲۵۰ پناهجو را در دریای اژه نجات دادند. این مهاجران از سوی مقامات ساحلی یونان به آب های ترکیه عقب رانده شدند.

مقامات ترکیه می گویند که نیروهای دریایی این کشور روز دوشنبه ۲۶ اپریل ۲۵۰ پناهجو را در دریای اژه نجات دادند. به گفته این منبع، مهاجران از سوی مقامات ساحلی یونان به آب های ترکیه عقب رانده شدند.

به گزارش انادولو آژانس خبری ترکیه، نیروهای دریایی ابتدا ۸ مهاجر را در ساحل مرمره نجات دادند.

سپس ۴۴ تن دیگر که سوار بر یک قایق پلاستیکی بودند در شمال غربی شهر چناق قلعه توسط نیروهای ترکیه نجات یافتند.

در یک عملیه جداگانه نیروهای امنیتی ترکیه همچنان ۶۱ پناهجو را در آب های ساحلی شهر بالیکسیر نجات دادند. این افراد می خواستند خود را با یک قایق پلاستیکی به جزیره لسبوس برسانند.

از سوی دیگر ۱۳۷ مهاجر در آب های ساحلی شهر ازمیر نجات داده شدند. مقامات ترکیه گفتند که پس از آن گارد ساحلی ۸۶ مهاجر دیگر را که در یک قایق کوچک سوار بودند در آب های ساحلی منطقه دیکیلی نجات داد.

این منبع همچنان افزود که پس از این عملیات، گروهی متشکل از ۲۳ پناهجو را در همان منطقه نجات دادند که در یک قایق رابری سوار بودند. سپس ۲۸ تن دیگر را در آب های ساحلی منطقه چشمه نجات یافتند.

مهاجران نجات یافته از جمله کودکان و زنان به مراکز محلی پناهجویان منتقل شدند.

ترکیه بارها یونان را به اخراج مهاجران به سمت ترکیه در دریای اژه متهم کرده است. اما مقامات یونانی این ادعا ها را رد کرده اند.

این در حالیست که مرکز حقوقی لسبوس شکایت نامه ای را علیه یونان به خاطر اخراج مهاجران توسط نیرو های دریایی یونان به سمت ترکیه به دادگاه اروپا ارائه داده است. این گزارش روزنامه گاردین نشر کرده بود.

بر اساس شکایتی های که در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت شده است، یونان به اخراج خشونت آمیز مهاجران از دریای اژه به ترکیه و جلوگیری از ورود آنها به این کشور متهم است.

 

در همین زمینه