گروهی از آوارگان و مهاجران در جزیره لیسبوس/عکس: Getty Images/AFP/L.Gouliamaki
گروهی از آوارگان و مهاجران در جزیره لیسبوس/عکس: Getty Images/AFP/L.Gouliamaki

 سازمان داکتران بدون مرز اعلام کرد که به خاطر بستن  کمپ کاراتپه ۱ در جزیره یونانی لیسبوس و انتقال مهاجران به کمپ کاراتپه ۲ بسیار نگران است. مقام های این سازمان شرایط زندگی در کمپ کاراتپه ۲ را غیرقابل قبول خوانده اند.

مارا الیانا تونو که برای این سازمان بین المللی در یونان به عنوان روانشناس کار می کند، روز دوشنبه گفت، وضعیت صحی مهاجران با این اقدام به خطر می افتد. او گفت، کمپ کاراتپه ۱ یکی از اندک مکان هایی بوده که «به مردان، زنان و کودکانی که نیاز ویژه ای به محافظت دارند، اندکی کرامت انسانی و امنیت در اختیار می گذاشته است.»

به گفته خانم تونو، از آخر هفته گذشته مهاجران به تدریج به کمپ جدید به نام کاراتپه ۲ انتقال داده می شوند که پس از آتش سوزی در کمپ موریا ساخته شده است. از نظر سازمان داکتران بدون مرز شرایط زندگی در این کمپ با وضعیت مهاجران در کمپ موریا قابل مقایسه است و به همان اندازه غیرقابل قبول است.

کمپ موریا که در جزیره لیسبوس قرار داشت در ماه سپتمبر سال گذشته بر اثر آتش سوزی کاملا ویران شد. تونو در ادامه از انتقال این گروه از مهاجران به یک کمپ جدید به عنوان یک کار بی معنا یاد کرد و گفت، ما می بینیم که وضعیت مهاجران به شدت در حال وخیم تر شدن است. چون آن ها مجبور هستند به یک کمپ ناامن بازگردند و به آدم واقعا احساس بسیار بدی دست می دهد. 

سازمان «داکتران بدون مرز» در این باره در ادامه گفته است: «اتحادیه اروپا و حکومت یونان به جای ایجاد کمپ هایی با شرایط انسان دوستانه، مهاجران را به این مکان های غیرقابل قبول انتقال می دهند و موریاهای جدیدی ایجاد می کنند.»
 

در همین زمینه