گروهی از مهاجران در یکی از جزایر یونان در انتظار انتقال به کشور اصلی شان هستند. عکس: پکچر الیانس
گروهی از مهاجران در یکی از جزایر یونان در انتظار انتقال به کشور اصلی شان هستند. عکس: پکچر الیانس

کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد شمار بیشتری از مهاجرانی را که در کشورهای عضو زندگی می کنند و حق اقامت ندارند، به کشورهای مبدا شان بازگرداند. به این منظور اتحادیه اروپا استراتژی جدیدی را برای بازگشت داوطلبانه مهاجران در نظر گرفته است.

یلوا یوهانسون کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا روز سه شنبه در بروکسل گفت: «تنها یک سوم از مهاجرانی که در کشور های عضو اروپا به سر می برند و اقامت ندارند، به کشورهای مبدا شان بازمی گردند». از میان این گروه درحدود ۳۰ درصد به صورت داوطلبانه بازگشت می کنند.

مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «همه می دانند که عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه پس فرستادن مهاجران خیلی خوب نیست». اما پس فرستادن داوطلبانه مهاجران هزینه کمتری دارد و موثرتر است.

برخی از کشورهای اروپایی برای تشویق این گروه از مهاجران به بازگشت داوطلبانه، هزینه های سفر را به عهده می گیرند و در سازمان دهی آن نیز اشتراک دارند. برخی اوقات این گروه از مهاجران برای آغاز یک زندگی جدید در کشورهای مبدا کمک مالی دریافت می کنند.

به گزارش اداره مهاجرت آلمان فدرال (بامف) در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۳ هزار تن در چارچوب برنامه مشترک حکومت و ایالات به صورت داوطلبانه از کشور خارج شدند.

در سال ۲۰۲۰ تعداد مهاجرانی که داوطلبانه به کشورهای مبداشان بازگشتند، به خاطر شیوع ویروس کرونا به وضوح کاهش یافت. حالا کمیسیون اتحادیه اروپا برای این که شمار این گروه از مهاجران را افزایش دهد، استراتژی جدیدی را معرفی کرده که ادغام دوباره آن ها را نیز در نظر می گیرد.

در حال حاضر تلاش برای پس فرستادن مهاجران در بسیاری از موارد با شکست مواجه می شود. برخی اوقات کشورهای عضو منابع لازم را ندارند، کشورهای مبدا همکاری نمی کنند و یا پناهجویانی که قرار است پس فرستاده شوند، پنهان می شوند.

کمیسیون اتحادیه اروپا امیدوار است که با این استراتژی جدید، کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه عملکرد یکسانی را در پیش بگیرند. افزون براین در چارچوب این استراتژی، مهاجران باید زودهنگام از امکان بازگشت داوطلبانه مطلع شده و در این زمینه مشاوره دریافت کنند.

به گفته مقام های مسئول در کمیسیون اتحادیه اروپا آن ها به این ترتیب بهتر می توانند در کشورهای مبداشان دوباره ادغام شوند. این نهاد اروپایی اعلام کرد که می خواهد به همراه فرانتکس یک برنامه درسی برای افرادی تدوین کنند که قرار است به عنوان مشاور در زمینه بازگشت مهاجران کار کند.

براساس استراتژی جدید، همکاری با کشورهای مبدا و ترانزیت نیز باید افزایش یابد و از روند ادغام دوباره مهاجران در کشورهای مبداشان حمایت شود.

شیناس در این باره گفت: بر علاوه، چنین برنامه هایی باید بیشتر از گذشته با برنامه های توسعه (کشورهای مبدا) مرتبط شوند و فرانتکس باید به آژانس مسئول پس فرستادن مهاجران تبدیل شود.کمیسیون اتحادیه اروپا در پیشنهادهایش برای اصلاح سیاست پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا که در ماه سپتمبر ارائه شد، یک نکته مهم را پس فرستادن مهاجران تعیین کرد.


براساس این پیشنهادها، کمیسیون اتحادیه اروپا می تواند کشورهایی را که همکاری نمی کنند، به انجام اقداماتی از جمله با محدودیت صدور ویزا تهدید کند.


این نهاد اتحادیه اروپا قصد دارد فردی را به عنوان هماهنگ کننده برای بازگشت تعیین کند و کشورهای اتحادیه اروپا براساس پیشنهادهای اتحادیه اروپا باید یک گروه از کارشناسان را برای رسیدگی به این موضوع ب


این نهاد اتحادیه اروپا می خواهد یک هماهنگ کننده برای بازگشت را منسوب کند و کشورهای اتحادیه اروپا قرار است یک گروه کارشناس را برای این موضوع به کار بگمارند.


آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) می تواند دراین میان بیشتر از کشورهای اتحادیه اروپا حمایت کند، به طور مثال با استفاده از پروازهای هواپیماهای چارتر.


 

در همین زمینه