نجات مهاجران توسط نیرور های دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس: پکچر الیانس
نجات مهاجران توسط نیرور های دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس: پکچر الیانس

به گزارش رسانه های انگلیسی ۲۰۹ مهاجر که سوار بر ۹ قایق کوچک بودند، روز چهارشنبه از طریق کانال مانش وارد انگلستان شدند. تا هنوز این بیشترین رقم ورود مهاجران به انگلستان از راه کانال مانش در سال جاری است.

وزارت داخله انگلستان می گوید ۲۰۹ مهاجر که سوار بر ۹ قایق کوچک بودند به روز چهارشنبه ۲۸ اپریل از طریق کانال مانش وارد انگلستان شدند.

از اوایل سال ۲۰۲۱ تا هنوز آمار مهاجرانی که به انگلستان وارد شده اند به ۱۸۵۰ تن می رسد. در سال ۲۰۲۰ درحدود ۸۴۰۰ مهاجر خود را به انگلستان رساندند. به گفته مقامات فرانسوی، بیش از ۱۰۰۰۰ مهاجر سال گذشته تلاش کردند که از طریق کانال مانش به انگلستان بروند.

وزارت کشور انگلیس به نقل از مقامات فرانسوی در بیانیه ای اعلام کرد که دو تن را در ارتباط با عبور این مهاجران از کانال مانش دستگیر کرده است. در ارتباط به این قضیه دو وسیله نقلیه و یک قایق نیز پیدا شده است.

به گزارش بی بی سی، مقامات فرانسه روز چهارشنبه مانع ورود ۱۶۶ مهاجر به انگلستان شدند. در همین حال، فرماندهی مانش و دریای شمال فرانسه روز چهارشنبه در صفحه توئیتر نوشت که در روز گذشته پنج مهاجر را در منطقه پادو کاله نجات داده و به پلیس مرزی فرستاده است.

در جریان چند سال گذشته، تعداد زیادی از مهاجران تلاش کرده اند تا توسط قایق های کوچک خود را از طریق کانال مانش به انگلستان برسانند. این مهاجران از شهرهای مرزی فرانسه با کمک قاچاقبران به انگلستان رهنمایی می شوند. کانال مانش یکی از دریا هایست که اکثرا آب و هوای آن طوفانی است. از سوی دیگر قایق های مهاجران پربار بوده و از امکانات سفر دریایی برخوردار نیستند. به همین دلیل برخی از آنها درجریان سفر جان خود را از دست می دهند.


 

در همین زمینه