مرکز ژله در بلژیک به اختلالات جدی در عملکرد با مهاجران مواجه است. عکس: سازمان مهاجرت آزاد
مرکز ژله در بلژیک به اختلالات جدی در عملکرد با مهاجران مواجه است. عکس: سازمان مهاجرت آزاد

اداره پناهنده گی بلژیک روز شنبه ۲۴ اپریل گفت که تحقیقات در مورد وضعیت وخیم پناهجویان در مرکز پناهنده گی ژله نزدیک به شهر لییژ را آغاز کرده است. به گفته شاهدان عینی، پناهجویان در این مرکز در معرض خطر هستند و به امکانات صحی دسترسی ندارند.

آژانس پناهندگی بلژیک "فدازیل" شنبه گذشته از آغاز تحقیقات در مورد مرکز پناهنده گی ژله در لییژ خبر داد. پیش از این مهاجران به عنوان شاهدان عینی گفته بودند که در این مرکز به امکانات کافی دسترسی ندارند و در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند.

اداره فدازیل روز شنبه در بیانیه ای گفت که قصد دارد این ادعاها را بررسی کند و اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت در این مرکز انجام دهد.

سازمان مهاجرت آزاد "ایمیگراسیون لیبر" گزارشی را در ۱۸ اپریل در باره مرکز ژله منتشر کرد. به گفته این سازمان، وضعیت ٢٥٠ مهاجر در این مرکز بدتر گردید هنگامی که نماینده گی صلیب سرخ از این مرکز خارج شد و مسئولیت آنرا شرکت سواستا بر عهده گرفت.

از سال ۲۰۱۵ دولت بلژیک این اختیار را دارد که مدیریت مراکز پناهنده گی را به نهادهای خصوصی واگذار کند. در حال حاضر ۶ مرکز در بلژیک توسط شرکت های خصوصی اداره می شوند.

"منطق تجارت یا بهره برداری از مهاجران"

یکی از اعضای سازمان مهاجرت آزاد که نخواست نامش فاش شود به مهاجرنیوز گفت: «این مرکز اکنون با "منطق تجارت یا بهره برداری از مهاجران" اداره می شود. وی افزود: «شرکت سواستا در بخش هوتل داری فعالیت می کند و یک شرکت انتفاعی است.»

این شرکت تعداد مددکاران اجتماعی را در مرکز پناهنده گی کاهش داده است. در زمان مدیریت صلیب سرخ، مرکز پناهندگی ژله ۳۰ مددکار اجتماعی داشت، اما در حال حاضر تنها ۱۲ کارمند اجتماعی دارد.

بودجه غذا نیز کاهش یافته است. براساس کمیته صلیب سرخ بین المللی، پناهجویان قبلاً روزی ۵،۱۰ یورو حقوق می گرفتند اما بر اساس گزارش مهاجرت آزاد، اکنون بودجه پناهجویان کاهش یافته است.

سازمان مهاجرت آزاد می افزاید ساکنان این مرکز همچنان دسترسی کافی به امکانات صحی ندارند. یکی از اعضای سازمان گفت: «فقط یک داکتر در مرکز وجود دارد که هفته ای دو بار پناهجویان را ملاقات می کند، اما در وقت مدیریت صلیب سرخ، هر روز یک داکتر از آنها بازدید می کرد.»

به گفته این سازمان شاهدان عینی گفته اند که برخی از بیمارستان های بلژیک قرار ملاقات ها را لغو کرده اند زیرا این مسئولان این مرکز از پر کردن مدارک مهاجران بیمار امتناع کردند.

"تهدید پناهجویان"

سازمان مهاجرت آزاد نیز از تهدید مهاجران در این مرکز گزارش می دهد. به گفته آن پناهجویان افغان اکنون در گدام ها اسکان داده شده اند. اما این مکان ها مرطوب بوده و بدون توالت و سیستم مرکز گرمی هستند.

به گفته این سازمان پناهجویان در معرض تهدید کارکنان مرکز قرار دارند. شاهدان عینی گفتند که مدیر این مرکز برخی از پناهجویان را تهدید کرده است که در صورت شکایت "پرونده های" آنها ناقص شده و آنها را به "مرکز بدتری" منتقل می کنند.

دسامبر گذشته، شهردار ژله تهدیدهای مشابه را به پلیس گزارش داد. وی به رسانه های بلژیک گفت که "یک وضعیت وحشتناک" در این مرکز مهاجران حاکم است.

سازمان مهاجرت آزاد می گوید که منتظر است تا تحقیقات به پایان برسد. اما به گفته آن جای سوال اینجاست که چرا مدیریت یک مرکز غیر انتفاعی به شرکت های خصوصی واگذار شود.

دومینیک نده مدیر شرکت ساواستا نامزد حزب راست در انتخابات فدرالی سال ۲۰۰۷ در بلژیک بود. ژان ماری دیکر بنیانگذار حزب راست در مقاله ای در سال  ۲۰۰۹ گفته بود که باید از جمعیت مهاجران در بلژیک کاسته شود. 

در همین زمینه