نوازدی که فقط چند ساعت از تولد اش می گذشت با مادرش نجات داده شده و به شفاخانه انتقال یافتند / عکس از: Flavio Gasperini/SOS Mediterranee/ via AP
نوازدی که فقط چند ساعت از تولد اش می گذشت با مادرش نجات داده شده و به شفاخانه انتقال یافتند / عکس از: Flavio Gasperini/SOS Mediterranee/ via AP

گارد ساحلی اسپانیا ده ها پناهجو را از یک قایق در برابر جزایر قناری نجات داد، از جمله یک نوزاد که فقط چند ساعت از تولد اش می گذشت.

امدادگران روز جمعه گزارش دادند که مادر و دختر برای معاینات به شفاخانه منتقل شدند. قایق پناهجویان به بندر آرگوینگوین در گران کاناریا کشیده شده است. علاوه بر مادر و نوزاد اش، یازده زن دیگر، چهار فرد خردسال و ۲۸ مرد در این قایق بودند.

چند روز پیش، یک کشتی نجات یک قایق پناهجویان را با ۲۴ جسد کشف کرد و آن را به تنریف انتقال داد.

در جمع مهاجران نجات یافته توسط گارد ساحلی اسپانیا،علاوه بر مادر و نوزاد اش، یازده زن دیگر، چهار فرد خردسال و ۲۸ مرد در این قایق بودند.
در جمع مهاجران نجات یافته توسط گارد ساحلی اسپانیا،علاوه بر مادر و نوزاد اش، یازده زن دیگر، چهار فرد خردسال و ۲۸ مرد در این قایق بودند.

در جزایر قناری، از زمان تشدید کنترول در مرزهای جنوب اروپا، تعداد پناهجویان تازه وارد به شدت افزایش یافته است. براساس گفته وزارت داخله اسپانیا، سال گذشته تقریبا ۲۳ هزار مهاجر به جزایر قناری رسیده اند. به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با سال ۲۰۱۹ هشت برابر شده است. گفته می شود که سال گذشته حداقل ۱۸۵۱ نفر در این گذرگاه خطرناک جان خود را از دست داده اند.

 

در همین زمینه