اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان  Deportation of rejected asylum seekers from Germany to Afghanistan
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان Deportation of rejected asylum seekers from Germany to Afghanistan

وزارت داخله آلمان گفته است که اخراج یک گروه دیگری از پناهجویان افغان که برای این هفته برنامه ریزی شده بود، به تاخیر افتاده است. سازمان‌های حقوق بشری به دلیل افزایش ناامنی‌ها خواستار لغو اخراج‌ها به افغانستان شده اند.

سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال روز دوشنبه گفت که یک پرواز اخراجی پناهجویان افغان که برای روز سه شنبه برنامه‌ریزی شده بود، به تأخیر افتاده است.

او دلیل تاخیر در اخراج این گروه از پناهجویان افغان را محدودیت‌های تدارکاتی ادارات افغانستان ناشی از بد شدن وضعیت امنیتی عنوان کرد. او افزود که تحویل دادن پناهجویان اخراج شده به مقام‌های افغانستان از اول تا ششم ماه می ممکن نیست. او تاکید کرده است که در قاعده کلی وزارت داخله آلمان فدرال برای اخراج پناهجویان به افغانستان تغییری وارد نمی‌شود.

سخنگوی وزارت داخله آلمان در ادامه گفت که مقامات افغانستان از شنبه گذشته به این طرف اقدامات امنیتی را در کابل افزایش داده اند. این امر منجر به "محدودیت های لوژستیکی" برای مقامات در پایتخت افغانستان و میدان هوایی شده است. گفته شده است که "پذیرش یا تسلیمی بازگشت کنندگان" تا پنجشنبه آینده امکان پذیر نیست.

بعد از توقف چندین ماهه اخراج‌ها به دلیل پاندمی کرونا، پروازهای اخراجی به افغانستان در ماه دسمبر سال ۲۰۲۰ از سر گرفته شد. از آن زمان به بعد، معمولاً هر ماه در یک پرواز اخراجی از آلمان به کابل صورت می‌گیرد.

از آغاز چنین پروازها در ماه دسمبر سال ۲۰۱۶، آلمان ۱۰۳۵ پناهجوی مرد را به افغانستان برگشت داده است. ناظران به‌خصوص با توجه به خروج سربازان بین المللی و پایان رسمی ماموریت ناتو، از بدتر شدن هرچه بیشتر وضعیت امنیتی در افغانستان هراس دارند و به این دلیل خواستار توقف اخراج پناهجویان اند.

سازمان حقوق بشری و حامی پناهجویان «پرو ازول» در روز جمعه گذشته با توجه به خروج سربازان اردوی آلمان فدرال از افغانستان، خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شد. این سازمان وضع افغانستان را بی‌اندازه ناامن خواند.

این سازمان در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده است، نوشته که «بسیار مهم است که حالا همه اخراج‌ها به افغانستان متوقف شوند.»

در افغانستان، غیرنظامیان نیز قربانی حملات و درگیری های مسلحانه می شوند. از آغاز خروج نیروهای خارجی بیم آن می رود که اوضاع امنیتی بیش از پیش خراب شود.

 

در همین زمینه