حدود ۱۶ هزار موسسه و۱۵۰ هزار نفر به داده های اداره مرکزی راجستر و ثبت خارجی ها دسترسی دارند
حدود ۱۶ هزار موسسه و۱۵۰ هزار نفر به داده های اداره مرکزی راجستر و ثبت خارجی ها دسترسی دارند

چند سازمان حامی حقوق بشر از حکومت آلمان می‌خواهند که داده های پناهجویان را محفوظ نگه‌دارد. آنان هشدار می دهند دسترسی به این معلومات می تواند که پناهجویان و نزدیکان آنان را در کشور مبدای شان متاثر کند.

سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول"، انجمن " شجاعت دیجیتالی" و شوراهای پناهجویان در آلمان، از حکومت فدرال این کشور خواستند که از داده های درج شده پناهجویان در اداره مرکزی ثبت و راجستر شهروندان خارجی را محفاظت کند. این انجمن ها گفته اند که روی پیش نویس قانون مربوطه باید تجدید نظر گردد.

بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۱۶ هزار موسسه و۱۵۰ هزار نفر به داده های اداره مرکزی راجستر و ثبت خارجی ها دسترسی دارند. در این اداره تا حدودی اطلاعات کاملا شخصی پناهجویان چون گرایش جنسی، تعلقات دینی و دیدگاه های سیاسی درج گردیده است. اداراتی که به این داده های پناهجویان دسترسی دارند، شامل دفاتر رفاه اجتماعی (اداره سوسیال)، ادارات امور شهروندان خارجی، اداره گمرک، مراکز کاریابی، پولیس، سارنوالی های عمومی و نمایندگی های دیپلماتیک آلمان در خارج از کشور می‌باشند. بر اساس اطلاعات سازمان حامی پناهجویان، "پرو ازول" قسمت بزرگی از این ادارات می توانند در آینده به پرونده های پناهندگی افراد نیز دسترسی داشته باشند.

حکومت آلمان می خواهد داده های بیشتری را راجع به شهروندان خارجی به صورت مرکزی ذخیره کند

آندره كوتن از سازمان "پرو ازول" هشدار داده می گوید که "این یک تحول بسیار خطرناک است که می تواند دروازه ها را برای سوء استفاده باز کند."

او در ادامه افزود که شمار زیادی به این داده ها دسترسی کنترول ناشده دارند و این خطر وجود دارد که کشورهای مبدا این اطلاعات را دریافت کنند و فرد متاثر و یا خانواده اش که در آن کشورهاست، مورد آزار و اذیت حکومت های شان قرار گیرند.

به عنوان مثال گفته می شود که در اداره مرکزی ذخیره اسناد، می توان به داده های مثلا جواب اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف)، تصمیمات محاکم و اسناد مربوط به هویت افراد دسترسی داشت. کوتن توضیح می دهد که این امر «به میزان قابل توجهی، حمله بر حقوق افراد آسیب دیده مبنی بر حفاظت از زندگی خصوصی و حق اساسی شان است.»

هزاران مدرک دزدی شده از ادارات آلمان در قاچاق مهاجران استفاده شده است

علاوه بر این، گفته می شود که در پیش نویس این قانون، روش های موثری وجود ندارند که در آن افراد متاثر از این امر، زمینه کنترول بر داده های شان را داشته باشند.»

ین مساله قبلا از جانب شماری از سازمان های خیریه کلیسایی نیز شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته بود.

 

در همین زمینه