اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان

آلمان به اخراج پناهجویان افغان به کشور شان ادامه می دهد. سخنگوی وزارت داخله آلمان به آژانس خبری کاتولیک (ک ان ای) گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا حال ۹۸ نفر از آلمان به افغانستان بازگردانده شده اند.

به گفته سخنگوی وزارت داخله آلمان، پروازی که برای سه شنبه گذشته (۴ می ۲۰۲۱) برنامه ریزی شده بود، به تعویق افتاد. او گفت: "مقامات افغانستان اظهار داشته اند که در اوایل ماه می نیاز به افزایش اقدامات امنیتی در کابل دیده اند، که منجر به محدودیت های لوژیستیکی برای نهادهای دولتی در این شهر، از جمله در میدان هوایی می گردد". بنابراین امکان پذیرش پناهجویان اخراج شده وجود نداشت.این امر باعث گردید که پرواز برنامه ریزی شده در روز سه شنبه به تعویق انداخته شود.

اخراج ها به افغانستان بارها مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. آنا دیرکسمایر مسئول امور افغانستان در سازمان امدادی "Misereor" گفت: «با توجه به مشکلات موجود در افغانستان، بازگشت کنندگان عمدتا "مورد استقبال" قرار نمی گیرند، زیرا رقابت برای منابع و فرصت های کسب و کار خیلی زیاد است.»

 به گفته ناظران، با ادامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، اوضاع امنیتی به وخامت گراییده است. ۱۱ میلیون افغان یا به عبارت دیگر از هر سه نفر یکی از گرسنگی رنج می برد. چندین سازمان کمک رسان آلمانی، از جمله دیاکونی، یوهانیتر و سازمان کمک به گرسنگان جهان در بیانیه مشترکی تأیید کردند که می خواهند حمایت شان برای مردم افغانستان را در آینده نیز ادامه دهند. برای این منظور، دسترسی بدون مانع به مردم در مناطق مختلف کشور ضروری است.

 سخنگوی وزارت داخله آلمان با توجه به هدف آنه گریت کرامپ-کارنباور، وزیر دفاع این کشور، مبنی برپذیرش سریع کارمندان افغان اردوی آلمان گفت که "همه امکانات بررسی گردیده است تا زمینه انتقال سریع کارمندان اردوی این کشور که در افغانستان در معرض خطر اند، تا خروج کامل نیروهای بین المللی فراهم گردد. به قول سخنگوی وزارات داخله آلمان در اصل، روش پذیرش ساده برای کارمندان محلی سابق، که از سال ۲۰۱۳ وجود دارد، رعایت می شود. کارکنان محلی این فرصت را دارند که در ظرف دو سال بعد از پایان کار خود، گزارش شان را در ارتباط به اینکه در معرض خطر قرار دارند، ارائه دهند. این امکان حتی پس از خروج نیروهای آلمانی از افغانستان نیز موجود است.

 

 

در همین زمینه