پناهجویان تازه وارد که به تازگی به جزیره لامپدوسا در ایتالیا رسیدند
پناهجویان تازه وارد که به تازگی به جزیره لامپدوسا در ایتالیا رسیدند

اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد که در بخش رسیدگی به مهاجران، با ایتالیا اعلام "همبستگی" کنند. تنها در یک شبانه روز گذشته حدود ۲۱۰۰ پناهجو به وسیله قایق ها، به این کشور رسیده اند.

یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مشترک با فلیپو گراندی، کمیسار ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه گفت "من از دیگر کشورهای عضو می خواهم که در بخش جابجایی مهاجران که بسیاری از آنها درخواست پناهندگی می‌کنند، [از ایتالیا] حمایت کنند."

این عضو ارشد اتحادیه اروپا افزود: «من می‌دانم که درجریان پاندمی کرونا، دشوارتر است اما فکر می‌کنم که مدیریت آن امکان پذیر است و اکنون وقت آن است که با ایتالیا اعلام همبستگی کنیم و [این کشور را] در شرایط موجود کمک کنیم.»

در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۲۱۰۰ پناهجو و مهاجر با استفاده از قایق ها، خود را به جزیره لامپدوسا در ایتالیا رسانده اند.

یلوا یوهانسون روز دوشنه با لوسیانا لامورجیز، وزیر داخله ایتالیا از طریق تلفون گفتگو کرد. یوهانسون همچنان افزود که او با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تماس شده و از آنان هم خواسته است که در بخش رسیدگی به مهاجران، با ایتالیا همکاری کنند.

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، توافق نظر روی چگونگی پذیرش پناهجویانی که اغلب به گونه غیرقانونی وارد ایتالیا و یونان می‌شوند، وجود ندارد.

در اتحادیه اروپا از مدت ها به این طرف تلاش می‌شود که در سیستم پناهندگی این اتحادیه اصلاحات به میان آید. اما تا هنوز این تلاش ها موفقیت های چندانی نداشته است. برخی از کشورهای عضو این اتحادیه، پذیرش پناهجویان بر اساس سهمیه بندی را نمی‌پذیرند و بر اخراج کسانی که واجد شرایط پناهندگی دانسته نمی‌شوند، تاکید می‌کنند.

یوهانسون و گراندی گفتند که شرایط کنونی نشان می‌دهد که نیاز به تصویب بسته جدید پیشنهادی است که هفت ماه پیش، کمیسیون اتحادیه اروپا، آن را طرح کره بود. یوهانسون افزود: «ما برای مقابله با شرایط کنونی، قبل از تصویب پیمان به یک توافق موقت نیاز داریم.»

فلیپو گراندی گفت که با توجه به رقم پناهجویانی که در هفته اخیر به ایتالیا رسیدند "ما در مورد آمار کنترول شده برای تقسیم در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا صحبت می‌کنیم."

او علاوه کرد که در جریان عبور از مدیترانه و برای رسیدن به قلمرو اتحادیه اروپا، در هفته های اخیر مهاجران بیشتری جان های شان را از دست داده اند.

فلیپو گراندی، کمیسار ارشد سازمان ملل متحد برای پناهندگان تصریح کرده گفت: «ما نیاز داریم که به عقب راندن پناهجویان را که در مرزهای های خارجی اتحادیه اروپا اتفاق می‌افتند، متوقف کنیم و نیاز به ایجاد یک میکنیزم داریم که در مورد زمان این اتفاق ها، تحقیق شود.»

 

در همین زمینه

Webpack App