این مهاجران در روزهای اخیر هفته گذشته به جزیره لامپدوسا در ایتالیا رسیدند
May 9, 2021 | Photo: REUTERS/Mauro Buccarello
این مهاجران در روزهای اخیر هفته گذشته به جزیره لامپدوسا در ایتالیا رسیدند May 9, 2021 | Photo: REUTERS/Mauro Buccarello

وزارت خارجه آلمان از سهم گیری در پذیرش پناهجویان از ایتالیا خبر داده است. تنها در اخیر هفته گذشته بیش از ۲۱۰۰ پناهجو و مهاجر وارد قلمرو ایتالیا شده اند.

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با لوئیجی دی مایو، همتای ایتالیایی اش در شهر روم گفت که "آلمان در گذشته هم در پذیرش کسانی که نیاز به محافظت دارند مشارکت داشته و در آینده هم این کار را انجام خواهد داد."

ماس افزود: «ایتالیا نباید در این موضوع تنها گذاشته شود.»

این مقام ارشد آلمان از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواست که در این بخش سهم بگیرند.

در دو روز اخیر هفته گذشته، صدها پناهجو به وسیله قایق ها، وارد جزیره کوچک لامپدوسا شدند. بیشتر این مهاجران از تونس و لیبیا به این جزیره کوچک ایتالیا آمده اند. 

وزیر خارجه آلمان از رقم دقیق مهاجرانی که قرار است کشورش بپذیرد، سخن نگفته است. 

هایکو ماس همچنان افزود که در صورت افزایش رقم پناهجویان و مهاجران، می‌توان با حکومت فدرال آلمان به ویژه وزارت داخله فدرال روی پی‌آمدهای آن صحبت کرد.

خواست اتحادیه اروپا از کشورهای عضو برای همکاری با ایتالیا

اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد که در بخش رسیدگی به مهاجران، با ایتالیا اعلام "همبستگی" کنند. تنها در دو روز اخیر هفته گذشته، حدود ۲۱۰۰ پناهجو به وسیله قایق ها، به قلمرو ایتالیا رسیده اند.

یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مشترک با فلیپو گراندی، کمیسار ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه گفت "من از دیگر کشورهای عضو می‌خواهم که در بخش جابجایی مهاجران که بسیاری از آنها درخواست پناهندگی می‌کنند، [از ایتالیا] حمایت کنند."

این عضو ارشد اتحادیه اروپا افزود: «من می‌دانم که درجریان پاندمی کرونا، دشوارتر است اما فکر می‌کنم که مدیریت آن امکان پذیر است و اکنون وقت آن است که با ایتالیا اعلام همبستگی کنیم و [این کشور را] در شرایط موجود کمک کنیم.»

یلوا یوهانسون روز دوشنه با لوسیانا لامورجیز، وزیر داخله ایتالیا هم از طریق تلفون گفتگو کرد. یوهانسون همچنان افزود که او با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تماس شده و از آنان هم خواسته است که در بخش رسیدگی به مهاجران، با ایتالیا همکاری کنند.

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، توافق نظر روی چگونگی پذیرش پناهجویانی که اغلب به گونه غیرقانونی وارد ایتالیا و یونان می‌شوند، وجود ندارد.

در اتحادیه اروپا از مدت ها به این طرف تلاش می‌شود که در سیستم پناهندگی این اتحادیه اصلاحات به میان آید. اما تا هنوز این تلاش ها موفقیت های چندانی نداشته است. برخی از کشورهای عضو این اتحادیه، پذیرش پناهجویان بر اساس سهمیه بندی را نمی‌پذیرند و بر اخراج کسانی که واجد شرایط پناهندگی دانسته نمی‌شوند، تاکید می‌کنند.

 

در همین زمینه

Webpack App