مهاجران در آلمان/عکس: picture-alliance/dpa/M. Schutt
مهاجران در آلمان/عکس: picture-alliance/dpa/M. Schutt

یافته های یک بنیاد وابسته به اداره فدرال کار نشان می‌دهد که میزان بیکاری در میان مهاجران بیشتر از حد متوسط در سال گذشته افزایش یافته است. بیشتر کسانی که کارهای شان را از دست دادند، شهروندان افغانستان، عراق، پاکستان و برخی از کشورهای دیگر هستند.

بر اساس یک کار تحقیقاتی بنیاد بازار کار و تحقیق راجع به اشتغال (IAB) که بخشی از سازمان کار آلمان فدرال است، میزان اشتغال مهاجران در طول همه گیری کرونا ثابت مانده است. اما در مقایسه با دیگر اقشار جامعه، شمار بیشتری از مهاجران کارهای شان را در این دوره از دست داده اند. سازمان نامبرده، نتایج این تحقیق را در روز چهارشنبه نشر کرد.

در بخشی از این پژوهش آمده است، پس از این که کورس های ادغام و یادگیری زبان در دوران همه گیری کرونا متوقف شدند، شرکت کنندگان آن در آژانس کار فدرال آلمان، به عنوان بیکار ثبت شدند.

اما میزان اشتغال در میان مهاجران تقریبا هیچ تغییر نکرده است. در حالی که شمار زیادی از مهاجران طی نخستین تعطیلی عمومی به خاطر همه گیری ویروس کرونا شغل‌های شان را از دست دادند، وضعیت در جریان سال بهبود یافت و میزان اشتغال در میان مهاجران به سطح یک سال قبل از آن رسید.

بربنیاد این کار تحقیقاتی، شمار مهاجرانی که ساعات کاری شان (در طول همه گیری کرونا) کاهش داده شده و مجبور به کار کوتاه مدت (Kurzarbeit) هستند، در مقایسه با اشخاصی که پس زمینه مهاجرت ندارند، بیشتر است. 

بیشتر مهاجرانی که کارهای شان را در طول همه گیری کرونا از دست دادند از کشورهای افغانستان، اریتریا، عراق، ایران، نایجریا، پاکستان، سومالیا و سوریه بودند.

در حالی که میزان اشتغال مهاجران حدود ۱.۲ درصد افزایش یافت، شمار بسیار بیشتری از آن ها در مقایسه با یک سال قبل یا به عبارت دقیق تر در ماه دسمبر سال ۲۰۲۰ در آژانس کار آلمان به عنوان بیکار ثبت شدند. به این ترتیب، میزان بیکاری در میان این گروه از جامعه ۲.۷ درصد افزایش یافت. در حالی که بیکاری در میان شهروندان آلمانی فقط ۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این کار تحقیقاتی در زمینه انجام کار از منزل (Homeoffice) نیز تفاوت هایی وجود دارد: فقط سه درصد از مهاجران در طول همه گیری کرونا کارهای شان را از منزل انجام می‌دادند. در حالی که این میزان، در میان اقشار دیگر جامعه به یک سوم می‌رسد.

لیدوینا گونداکر، محقق بنیاد بازار کار و تحقیق راجع به اشتغال (IAB) درباره این کار پژوهشی گفت: «در مجموع روند بسیار مثبت ادغام مهاجران در بازار کار که طی سال های گذشته جریان داشت، به خاطر همه گیری کرونا متوقف شد.»

به گفته هربرت بروکر که همکار لیدوینا گونداکر است، خطر این که مهاجران کارشان را از دست بدهند و اخراج شوند، بیشتر از دیگران است. بروکر گفت، مهاجران اغلب در شرکت ها و کارخانه های کوچکتر به صورت محدود و برای مدت زمان مشخصی استخدام می‌شوند.

 

در همین زمینه