پناهجویان سوریایی در قبرس (عکس آرشیف)
پناهجویان سوریایی در قبرس (عکس آرشیف)

قبرس که عضو اتحادیه اروپا است، مهاجرانی که از لبنان وارد قلمرو این کشور می شوند، دوباره به آب های مدیترانه به سمت لبنان بازگشت می دهد. در آخرین مورد ۵۶ پناهجو که احتمالا همه سوریایی ها بودند، به اردوگاه های لبنان بازگردانده شده اند.

رسانه دولتی قبرس (RIK) روز دوشنبه گزارش داده است که در تازه ترین مورد ۵۶ مهاجر به سمت لبنان برگشت داده شده اند. این مهاجران گفته می شود که در برابر سواحل جنوب شرقی قبرس توسط مقامات امنیتی توقیف گردیده و دوباره به سمت لبنان فرستاده شده اند. این سومین مورد بازگشت مهاجران در ظرف هشت ماه گذشته بوده است. در مورد اینکه این مهاجران از کدام کشور ها بوده اند، معلوماتی رسمی بیرون درز نکرده است. اما رسانه های قبرس گزارش دادند که همه آنها پناهجویان از سوریه بوده اند.

نیکوس نوریس وزیر داخله قبرس بارها اظهار داشته است که لبنان یک کشور ثالث امن برای پناهجویان است. او در ادامه گفته است که بازگرداندن مهاجران در توافق با حکومت لبنان انجام می شود. حکومت قبرست بار ها تأکید کرده است که اردوگاه های پناهجویان در این کشور بسیار مزدحم اند و از اتحادیه اروپا خواستار کمک گردیده است.

براساس آمار اتحادیه اروپا در مقایسه با اندازه جمعیت قبرس، در سال ۲۰۲۰ بیشترین درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا در قبرس ارائه شده است.

 

در همین زمینه