از سال ۲۰۰۳ تا حال حدود ۸۰۰ تن از همکاران محلی نیروهای آلمانی همراه با خانواده های شان به آلمان منتقل شده اند
از سال ۲۰۰۳ تا حال حدود ۸۰۰ تن از همکاران محلی نیروهای آلمانی همراه با خانواده های شان به آلمان منتقل شده اند

تا پایان خروج نیروهای آلمانی از افغانستان بیش از چند ماهی باقی نمانده است. اما این سوال که چه تعداد از کارمندان محلی نیروهای آلمانی در افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه اند، کاملاً روشن نیست.

هنوز روشن نیست که در مورد سرنوشت همکاران محلی اردوی آلمان در افغانستان چه تصمیمی اتخاذ خواهد شود. پاسخ به این سوال ساده نیست و اما زمان نیز خیلی محدود است و فشار ارائه پاسخ به چنین سوالی نیز شدید می‌باشد.

قبل از پایان روند خروج نیروهای فدرال آلمان از افغانستان بخش بزرگی از همکاران محلی این نیروها خواهان خروج از افغانستان شده اند. بر اساس اطلاعاتی که به آژانس خبری آلمان رسیده است، تا اکنون بیش از ۴۵۰ تن از همکاران محلی کنونی این نیروها یا کسانی که در دو سال گذشته با نیروهای آلمانی همکاری داشته اند، درخواست نقل مکان به آلمان را ارائه کرده اند. این رقم بیش از ۸۰ درصد همه همکاران محلی نیروهای آلمان در افغانستان را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این افراد، همچنان اعضای خانواده های آنان نیز شامل این درخواست‌ها اند.

افزون بر این حدود ۳۰۰ همکار قبلی نیروهای آلمانی که در زمان تعیین شده دو ساله تهدیداتی علیه آنها مشهود نبوده است، نیز حالا درخواست انتقال به آلمان را ارائه کرده اند. گفته می‌شود که در جمع این افراد کسانی هم شامل اند که مستقیماً توسط نیروهای آلمان استخدام نگردیده بودند بلکه به واسطه یک شرکت قراردادی با این نیروها همکاری داشته اند. اینکه معضل این افراد چگونه از سر بررسی خواهد شد، مساله‌ای است که سیاستمداران آلمان هنوز در مورد ابراز نظر نکرده اند. 

این درحالیست که انه گریت کرامپ کارنباور وزیر امور دفاع فدرال آلمان در ماه اپریل بر تسریع روند انتقال این کارمندان تأکید نمود: «ما در این مورد از کسانی سخن می‌گوییم که تا حدودی حتی با قبول تهدیدات امنیتی با ما همکاری نموده اند و در کنار ما مبارزه کرده و سهمی در این راستا ایفا نموده اند.» او افزوده است: «این را مسئولیت عمیق حکومت فدرال آلمان می‌دانم که این افراد را حین آنکه ما کاملاً آن کشور را ترک می‌کنیم، تنها نگذاریم.»

براساس منابع وزارت دفاع فدرال آلمان از سال ۲۰۰۳ تا حال حدود ۸۰۰ تن از همکاران محلی نیروهای آلمانی همراه با خانواده های شان به آلمان منتقل شده اند.

 

در همین زمینه

Webpack App