پولیس بلجیم با یک گروه از پناهجویان در زیبروک بلجیم(عکس آرشیف)
پولیس بلجیم با یک گروه از پناهجویان در زیبروک بلجیم(عکس آرشیف)

یک قایق حامل ۴۹ مهاجر ویتنامی که در آب ها دچار مشکل شده و با خطر روبرو شده بود، براساس یک مقام رسمی بلجیم، توسط گارد ساحلی در برابر سواحل این کشور نجات داده شد. گفته شده است که وضعیت صحی این پناهجویان خوب است.

مارک فان دن بوش، شهردار کوکسید، به خبرگزاری بلگا گفت، این قایق از فرانسه به سوی بریتانیا حرکت می کرد، اما در جریان سفر، آب به داخل آن رخنه کرده و پناهجویان را با خطر روبرو ساخته بود. او گفت، گارد ساحلی مهاجران را به ساحل رساند. گفته شده است که برخی از این پناهجویان دچار سرمازدگی شده اند اما بقیه از وضعیت صحی خوبی برخوردار اند.

پولیس بلجیم برای «پیدا کردن قاچاقبرانی که مسئول این واقعه هستند» تحقیقات را آغاز کرده است. دفتر سارنوالی شهر بروخه در بلجیم گفته است: «براساس یافته های اولیه، تصور می شود که این قایق از سواحل فرانسه حرکت کرده، اما برای تایید این یافته ها باید تحقیقات بیشتری انجام شود.»

در شهر گراند سنت که در سواحل شمالی فرانسه قرار دارد، شهروندان ویتنامی در میان مهاجرانی هستند که در خیمه ها زندگی می کنند و سعی دارند راهی برای سفر به بریتانیا پیدا کنند. به گزارش شهرداری گراند سنت، حدود ۱۰۰ مهاجر ویتنامی به تاریخ ۶ ماه می به کمپ های مختلف انتقال داده شدند.

شبکه ای از قاچاقبران، مهاجران ویتنامی را به مسکو پرواز می دهد و بعد آن ها را از آن جا از طریق کشورهای اروپایی مختلف به کانال مانش می رساند.

در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۹ اجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی که خفه شده بودند، در یک لاری در منطقه ای واقع در شرق لندن کشف شد.

براساس تحقیقاتی که در آن زمان انجام شد، این مهاجران از شمال فرانسه به بندر زیبروگه در بلجیم انتقال داده شده بودند.

برای پیدا کردن عاملان این واقعه، تحقیقات در فرانسه، بلجیم و بریتانیای به جریان انداخته شد. در بریتانیای در سال ۲۰۲۰ محکمه ای به این خاطر برگزار شد که به محکومیت دو تن از عاملان اصلی قاچاق این مهاجران ویتنامی انجامید.
 

در همین زمینه