مهاجران تازه وارد به جزیره لامپدوسای ایتالیا (۹می ۲۰۲۱)
مهاجران تازه وارد به جزیره لامپدوسای ایتالیا (۹می ۲۰۲۱)

کمیسیون اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی سیستم پذیرش داوطلبانه مهاجران توسط کشور های عضو برای حمایت از ایتالیا است. ایتالیا به دلیل ورود شمار زیادی از مهاجران به ویژه از کشور های شمال افریقا شدیدا تحت فشار قرار گرفته است.

یلوا یوهانسون کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه (۲۰ می ۲۰۲۱) به روزنامه ایتالیایی "لا رپوبلیکا" گفت، در حال حاضر می خواهد با کشورهای عضو تماس برقرار کند تا به این وسیله شبکه ای از کشورهای داوطلب برای اسکان مجدد پناهجویان از ایتالیا ایجاد شود. از این طریق می شود تا زمانی که اصلاحات در سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا اجرایی نشده اند، به ایتالیا در طول فصل تابستان کمک کرد.

او در ادامه گفته است که مقامات بروکسل همچنین آماده اند تا با لیبیا در مورد یک توافقنامه جدید مهاجرت صحبت کنند. یوهانسون در ادامه در زمینه امضای یک توافقنامه بین المللی با تونس اظهار امیدواری کرد.

حکومت ایتالیا در روم به دلیل افزایش شدید پناهجویانی که از طریق بحیره مدیترانه به این کشور آمده اند، خواستار همبستگی لازم از سوی اتحادیه اروپا شده است. بیشتر این مهاجران از کشورهای شمال افریقا هستند.

 

در همین زمینه