کشتی "چشم دریا ۴" در جریان یکی از ماموریت های نجات اش در آب های مدیترانه / عکس از: سازمان "چشم دریا"
کشتی "چشم دریا ۴" در جریان یکی از ماموریت های نجات اش در آب های مدیترانه / عکس از: سازمان "چشم دریا"

کشتی نجات "چشم دریا ۴"، با بیش از ۴۰۰ پناهجوی نجات یافته اجازه یافت در پوزالو که در سیسیلی ایتالیا قرار دارد، لنگر بیاندازد. این پناهجویان طی شش ماموریت جداگانه از آب های مدیترانه نجات داده شده اند.

سازمان آلمانی "چشم دریا " (Sea-Eye)، چهارشنبه شب به این خاطر ابراز آرامش کرده، اما انتقاد نموده است که برای رسیدن به بندر پوزالو در ایتالیا، یک سفر دو روزه را در پیش دارند.

سازمان آلمانی چشم دریا در تویتر نوشته است: «چگونه می توان یک کشتی نجات با صدها پناهجوی خسته و ۱۵۰ کودک را به یک سفر دو روزه فرستاد، در حالیکه ما قبلا  در برابر یک بندر امن قرار داشتیم.» این کشتی روز چهارشنبه به آب های پالرمو، پایتخت سیسیلی رسیده بود. لئولوکا اورلاندو، شهردار این شهر نیز به مقامات ایتالیایی، پذیرش مهاجران نجات یافته را پیشنهاد کرده بود.

طی چند روز گذشته بیش از ۴۰۰ پناهجو طی شش ماموریت در آب های مدیترانه نجات داده شده اند. این پناهجویان که از افریقا روانه اروپا بودند، حین سفر با مشکل روبرو شدند.


 

در همین زمینه

Webpack App