در سال گذشته میلادی هفت هزار و ۷۶۰ نفر در قبرس تقاصای پناهندگی کرده‌اند
در سال گذشته میلادی هفت هزار و ۷۶۰ نفر در قبرس تقاصای پناهندگی کرده‌اند

پولیس قبرس حدود ۱۰۰ پناهجو سوریایی که راهی اروپا بودند، در برابر سواحل این کشور دستگیر کرده است. گفته شده است که وضعیت صحی شماری از این پناهجویان خوب نیست.

رسانه دولتی قبرس (RIK) روز پنجشنبه با استناد به مقامات پولیس گزارش داد که جمع ۱۰۰ پناهجوی که دستگیر شده اند، برخی از آنها به دلیل وضعیت صحی نامناسب به شفاخانه انتقال داده شدند. قرار است بقیه پناهجویان بعد از آزمایش کرونا به اردوگاه های ثبت نام در این کشور عضو اتحادیه اروپا انتقال یابند.

 گفته شده است که پس از انتقال پناهجویان به این اردوگاه ها، درخواست های پناهندگی شان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 تقریباً هر روز مهاجران از خاورمیانه خود را با قایق به قبرس می رسانند که عضو اتحادیه اروپا است.

 

در همین زمینه