کشتی نجات «سی آی ۴» نخستین ماموریتش را در اواخر ماه اپریل سال ۲۰۲۱ انجام داد./عکس از: @J_Pahlke
کشتی نجات «سی آی ۴» نخستین ماموریتش را در اواخر ماه اپریل سال ۲۰۲۱ انجام داد./عکس از: @J_Pahlke

کشتی آلمانی «سی آی ۴» با بیش از ۴۰۰ مهاجر به بندر پوزالو در جزیره سیسیلی رسیده است. ۱۵۰ کودک و نوجوان نیز شامل این مهاجران هستند.  

 رسانه های ایتالیایی صبح روز جمعه گزارش دادند که قرار است مهاجران در آن جا نخست به یک کشتی قرنطین انتقال یابند. کشتی «سی آی ۴» این مهاجران را از قایق های کوچک در بحیره مدیترانه نجات داده است.

براین اساس، نخست مشخصات این مهاجران ثبت می‌شود و پس از آزمایش ویروس کرونا، آن ها به مدت دو هفته قرنطین می‌شوند.

سازمان خصوصی «سی آی» که در شهر رگنسبورگ آلمان مستقر است و این کشتی را اداره می‌کند، روز پنجشنبه از این که نهادهای مسئول بندر پوزالو را به این کشتی اختصاص داده اند، انتقاد کرده و از آن به عنوان «آزار و اذیت» یاد کرد.

کشتی نامبرده در نزدیکی پالرمو، مرکز سیسیلی بود و پرسنل آن میل داشتند آن جا لنگر بیندازند.

به گفته سازمان «سی آی» در میان حدود ۴۱۵ پناهجوی نجات داده شده، حدود ۱۵۰ کودک و نوجوان هستند. نجات مهاجران در بحیره مدیترانه توسط گروه های غیردولتی از نظر سیاسی مجادله برانگیز است. ایتالیا در اغلب موارد کشتی های خصوصی را پس از لنگرانداختن در بندرهای این کشور توقیف می کند و دلیل آن را نقص های امنیتی در این کشتی ها عنوان می‌کند.


 

در همین زمینه

Webpack App