عکس آرشیف: یک گروه از پناهجویان افغان در منطقه دغوبایزید در مرز ترکیه و ایران
عکس از Reuters/U. Bektas:
عکس آرشیف: یک گروه از پناهجویان افغان در منطقه دغوبایزید در مرز ترکیه و ایران عکس از Reuters/U. Bektas:

مقام‌های ترکیه می‌گویند ۹۴ مهاجر افغان و پاکستانی را که به گونه غیرقانونی داخل ترکیه شده بودند، دستگیر کرده‌اند. این مهاجران در ولایات شمال غربی اردین و تکیرداغ به چنگ پولیس افتادند.

به گزارش خبرگزاری اناتولی، روز یکشنبه ۲۳ می، پولیس ۷۴ مهاجر را که به گونه غیرقانونی داخل ترکیه شده بودند در عملیات کنترول جاده‌ای در جنوب ولایت عثمانیه دستگیر کرد.

این مهاجران شامل ۶۸ افغان و ۶ پاکستانی در دو بس سوار بودند. رانندگان هردو بس نیز در جمله بازداشت شدگان هستند.

خبرگزاری اناتولی از قول منابع امنیتی ترکیه گزارش داد که همزمان در ولایات شمال غربی اردین و تکیرداغ نیز۲۰ مهاجر پاکساتی دستگیر شدند.

در همین زمینه: پولیس ترکیه ۱۴۱ مهاجر غیرقانونی از جمله افغان‌ها را دستگیر کرد

پولیس در منطقه سلیمان پاشا در تکیرداغ ۱۱ مهاجر غیرقانونی را که در یک تکسی سوار بودند، بازداشت کرد. در این عملیات راننده تکسی نیز بازداشت شد.

۹ مهاجر دیگر پاکستانی نیز در ولایت اردین در کنار یک جاده دستگیر شدند.

مقام‌های محلی ترکیه روند اخراج این مهاجران به کشورهای شان را آغاز کردند.

ترکیه یکی از مهمترین گذرگاههای مهاجرت برای مهاجرانی به شمار می‌رود که از آسیای جنوبی، شرق میانه و افریقای شمالی می‌خواهند به اروپای غربی بروند.

حدود ۴ میلیون مهاجر سوری و هزاران مهاجر افغان در ترکیه زندگی می‌کنند.

مقام‌های ترکیه سال گذشته بیش از ۱۱۳ هزار مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند. 

در همین زمینه: در سال روان بیش از ۱۱۳۰۰۰ مهاجر در ترکیه دستگیر شده‌اند

 

در همین زمینه

Webpack App