دیوان عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ
دیوان عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ

دیوان عالی اتحادیه اروپا گفته است که اگر درخواست پناهندگی یک پناهجو توسط ناروی رد شده باشد و او در کشورهای اتحادیه اروپا مجدداً تقاضای پناهندگی داده باشد، این کشورها باید این تقاضا را مجدداً به طور کامل بررسی کنند.

یک محکمه آلمانی از دیوان عالی اروپا خواسته بود بررسی کند که هرگاه یک پناهجو در ناروی درخواست پناهندگی‌اش رد شده باشد و در کشورهای این اتحادیه درخواست مجدد پناهندگی بدهد، چگونه با دوسیه او برخورد شود.

براساس تصمیم دیوان عالی اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه (۲۰ می ۲۰۲۰) منتشر شد، هرگاه پناهجوی رد شده در ناروی در کشورهای عضو این اتحادیه درخواست پناهندگی بدهد، این یک «درخواست تعقیبی» نیست بلکه درخواست جدید است و باید از نو بررسی گردد.

این قضیه به این دلیل پیچیده است که ناروی عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در چهارچوب یک توافقنامه که میان اتحادیه اروپا، ناروی و آیسلند امضا شده است، در سیستم پناهندگی این اتحادیه سهم دارد. محکمه گفته است که با وجود این، در قضایای پناهندگی نمی‌توان ناروی را هم‌سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داد.

محکمه اداری ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان به دیوان عالی اروپا مراجعه کرده و خواستار توضیح در مورد "درخواست تعقیبی" پناهندگی در رابطه با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا شده بود.

«تقاضای تعقیبی» پناهندگی به روندی گفته می‌شود که یک پناهجوی رد شده به دلیل تغییرات در دلیل پناهندگی‌اش، متعاقباً درخواست پناهندگی بدهد.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هرگاه در درخواست تعقیبی پناهندگی دلایل و یافته‌های جدیدی وجود نداشته باشد، این درخواست غیرمجاز خوانده شده و رد می‌گردد. به گفته قضات دیوان عالی اتحادیه اروپا، این اصل در مورد ناروی صدق نمی‌کند.

این قضیه به طور خاص در مورد یک پناهجوی ایرانی است که بعد از رد درخواست پناهندگی‌اش در ناروی در سال ۲۰۰۸، در آلمان تقاضای پناهندگی داده بود. ادارات آلمانی اما درخواست او را «تقاضای تعقیبی پناهندگی» خوانده و رد کرده اند.


 

در همین زمینه