احکام دیوان عالی اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ الزامی به شمار می آید./عکس: Imago Images/P. Scheiber
احکام دیوان عالی اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ الزامی به شمار می آید./عکس: Imago Images/P. Scheiber

بر اساس نظریه کارشناسی محکمه عالی اتحادیه اروپا، یک پناهجو از افغانستان می‌تواند به دریافت محافظت در آلمان در چارچوب قانون الحاق به اعضای خانواده امیدوار باشد. پسر این مرد، پیش از این حق محافظت فرعی آلمان را دریافت کرده بود.

به گفته جرارد هوگان، یکی از ۱۱ وکیل محکمه عالی اتحادیه اروپا، یک مرد افغان درخواست برای دریافت محافظت بین المللی را براساس قوانین اتحادیه اروپا به موقع و قبل از سالروز ۱۸ سالگی پسرش ارائه کرده است. پسر این مرد، قبلا حق محافظت فرعی آلمان را دریافت کرده بود.

محافظت فرعی را در آلمان پناهجویانی دریافت می‌کنند که به طور مثال، خطر شکنجه یا مجازات مرگ آن ها را در کشور مبداشان تهدید کند.

مشکل در این جا است که پدر خانواده گرچه پیش از سالروز ۱۸ سالگی پسرش به صورت غیررسمی خواهان دریافت محافظت بین المللی شده بود، درخواست رسمی را اما یک روز قبل از این تاریخ ارائه کرده بود. به این خاطر محکمه عالی اداری آلمان فدرال به دیوان عالی اتحادیه اروپا رجوع کرد.

حالا هوگان به قاضیان محکمه عالی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که تاریخ ارائه درخواست رسمی برای دریافت محافظت بین المللی را در نظر نگیرند، بلکه تاریخ پیش از آن که این مرد به صورت غیررسمی خواهان دریافت پناهندگی شده بود، در نظر گرفته شود. در نتیجه، پدر درخواست را قبل از ۱۸ سالگی پسرش ارائه کرده و به این ترتیب از اعضای خانواده به شمار می آید.

وقتی که مهاجران در آلمان پناهندگی دریافت می‌کنند، می‌توانند تحت شرایط خاصی اعضای نزدیک خانواده شان را دعوت کنند.

تصمیم نهایی را در این زمینه باید محکمه عالی اداری آلمان فدرال بگیرد.

تا به حال هنوز حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا در این زمینه اعلام نشده است. قاضیان دیوان عالی در اغلب موارد براساس نظریه کارشناسی تصمیم می‌گیرند، اما همیشه این گونه نیست.

 

در همین زمینه

Webpack App