عکس آرشیف: شماری از بیجاشدگان داخلی در کابل که منتظر دریافت کمک هستند.
عکس آرشیف: شماری از بیجاشدگان داخلی در کابل که منتظر دریافت کمک هستند.

دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که از آغاز سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۰ هزار افغان در اثر خشونت‌ها، در داخل این کشور آواره شده‌اند. همزمان مقام‌های سازمان ملل گفته‌اند که نزدیک به ۳۶۶ هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان روز یکشنبه ۲۳ می خبر داد که حدود ۱۰۰ هزار افغان در اثر خشونت‌ها در داخل کشور شان آواره شده‌اند. به گفته این دفتر، تعداد زیادی از این آوارگان داخلی نتوانسته‌اند به دلیل ادامه خشونت‌ها به منازل شان بازگردند.

بر اساس آمار اوچا، حدود ۲۰ درصد این آوارگان داخلی مردان، ۲۱ درصد زنان و ۵۹ درصد آن کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال هستند.

گزارش می‌افزاید که در سال گذشته طی همین مدت ۹۲ هزار افغان از منازل شان آواره شده بودند.

در همین زمینه: بیجاشدن هزار خانواده در ولایات شرقی افغانستان به دلیل ناامنی ها

از سوی دیگر، سازمان ملل متحد گزارش داده است که از آغاز سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۳۶۶ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگشته‌اند.

بر بنیاد گزارش از جمله ۳۶۱ هزار مهاجری که از ایران برگشته‌اند، ۴۳ درصد مردان، ۱۴ درصد زنان و ۴۳ درصد دیگر کودکان بوده‌اند.

سال گذشته در همین دوره ۲۷۰ هزار مهاجر از ایران به کشور شان برگشته بودند.

از آغاز سال ۲۰۲۱ شمار مهاجران بازگشته از پاکستان نیز ۴۸۰۰ تن بوده است.

این در حالیست که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان به نتایج مشخصی نیانجامیده و درگیری‌ها میان هردو طرف در ماه‌های اخیر شدت یافته است.

 

در همین زمینه

Webpack App