اردوگاه جدید پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان
اردوگاه جدید پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان

مقام های یونانی می‌گویند که در ماه های پسین، رقم پناهجویان در جزایر این کشور به صورت متداوم رو به کاهش است. در حال حاضر، حدود ۹ هزار نفر در اردوگاه های جزایر یونان زندگی می‌کنند.

در مراکز پذیرش مهاجران در مناطق شرقی دریای اژه، پناهجویان کم تر نسبت به سال گذشته زندگی می‌کنند. آمار تازه وزارت امور مهاجرت یونان نشان می‌دهد که تعداد پناهجویان مسکن گزین در اردوگاه های جزایر این کشور، سیر نزولی روزافزون را می‌پیماید.

بر بنیاد اطلاعات تازه این وزارت که در شهر آتن به نشر رسید، در سال گذشته رقم پناهجویان به بیش از ۴۰ هزار نفر می‌رسید، اما حالا شمار آن ها در جزایر لیسبوس، خیوس، کوس، لیروس و ساموس به حدود ۹ هزار نفر رسیده است.

حکومت یونان هزاران نفر را که شانس بیشتر برای دریافت حق محافظت و پناهندگی این کشور را دارند، از جزایر به سرزمین اصلی انتقال داده است. در میان این گروه، زنان باردار، افراد کهنسال، بیماران و کودکان حضور دارند. حکومت یونان ماموریت نظارتی در مناطق مرزی با ترکیه را نیز در این اواخر گسترش داده است.

نهادهای مددرسان و مدافع حقوق بشری، حکومت یونان را متهم می‌کنند که به اخراج اجباری پناهجویان و مهاجران (Pushbacks) مبادرت می ورزد. این موضوع را حکومت آتن همواره رد می‌کند.

در این میان  شمار مهاجران در برخی از جزایر به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. براساس معلومات وزارت حفاظت از شهروندان یونان، روز چهارشنبه در جزیره کوس فقط ۸۲ تن و در جزیره لیروس ۱۲۵ تن اسکان داده شدند. ظرفیت هرکدام از این دو کمپ در جزایر نامبرده به حدود ۸۵۰ تن می رسد.  

در جزیره ساموس هم وضعیت به گونه چشمگیر بهتر شده است. در اردوگاه های این جزایر، در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ نفر به سر می‌برند. در حالی که چند ماه پیش این رقم به بیش از ۶۰۰۰ نفر می‌رسید.

در یک اردوگاه جزیره خیوس که ظرفیت پذیرش ۱ هزار تن را دارد، حدود ۸۰۰ نفر زندگی می کنند.

مقام های جزیره لیسبوس گفته اند که در کمپ کاراتپه هنوز حدود ۶ هزار تن زندگی می کنند. به این ترتیب وضعیت در این جزیره هنوز بهبود نیافته است.

 


 

در همین زمینه