عکس: ارشیف/یک گروه ۲۸ نفره پناهجویان کرد و ایرانی که در یک مرکز اخراج در دنمارک زندگی می کردند، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
عکس: ارشیف/یک گروه ۲۸ نفره پناهجویان کرد و ایرانی که در یک مرکز اخراج در دنمارک زندگی می کردند، دست به اعتصاب غذا زده بودند.

در پی اعتراض های مردم محل، حکومت دنمارک تصمیم گرفت که برنامه ساخت یک مرکز برای نگه‌داری مهاجرانی که در معرض اخراج قرار دارند را عملی نکند.  

وزارت امور شهروندان خارجی و ادغام دنمارک شام روز سه شنبه اعلام کرد، از آن جایی که توافق نظر روی ایجاد یک مرکز برای نگه‌داری پناهجویانی که در معرض اخراج از این کشور قرار دارند در پارلمان به دست نیامد، از این طرح صرف نظر شده است. قرار بود این مرکز در جزیره لانگیلند، ایجاد شود.

ماتیاس تیسفایه، وزیر امور اتباع خارجی گفت، به نظر می‌رسد که مرکز کنونی در بخش مرکزی شبه جزیره یوتلاند پابرجا خواهد ماند. 

حکومت دنمارک هفته گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد تا یک مرکز را برای نگه‌داری پناهجویان ردشده و شهروندان خارجی که مرتکب جرایم می‌شوند و در معرض اخراج از این کشور قرار می‌گیرند، ایجاد کند. قرار بود که این مرکز در جزیره لانگلاند تاسیس شود که در جنوب دنمارک موقعیت دارد.

براساس این برنامه، انتظار می‌رفت که سر از سال آینده، ۱۳۰ تن در این مرکز مسکن گزین شوند. اما تصمیم حکومت در این زمینه اعتراض های مردم محل را به دنبال داشت. افزون بر این، حکومت دنمارک نتوانست حمایت اپوزیسیون و یکی از شرکای ائتلافی اش را به دست بیاورد.

استفاده از مرکز کنونی به نام کرسهوفدگارد «Kaershovedgard» در سال ۲۰۱۶ و در دوران نخست وزیری لارس لوکه راسموسن، آغاز شد. در این کمپ که در بخش مرکزی جزیره یوتلاند موقعیت دارد، ۲۶۰ پناهجوی ردشده زندگی می‌کنند که امکان اخراج شان وجود ندارد. این افراد به دلیلی اخراج نمی‌شوند که خطر تعقیب یا حمله در کشورهای شان وجود دارد.

 

در همین زمینه