مسجد مسلمانان در ویانا، پایتخت اتریش
مسجد مسلمانان در ویانا، پایتخت اتریش

حکومت اتریش برای مقابله با "اسلام سیاسی" یک "نقشه اسلام" را در اینترنت منتشر کرد. این امر منجر به اعتراض انجمن ها و نهادهای اسلامی در این کشور شد. آنها می خواهند به محکمه شکایت کنند.

در اتریش روز پنجشنبه (۲۷ می ۲۰۲۱) یک نقشه تازه زیر نام "اسلام سیاسی" منتشر شده که اکنون واکنش نهادهای مسلمانان را در این کشور برانگیخته است. سازمان جوانان مسلمان اتریش (MJÖ) روز شنبه اعلام کرد که علیه این کار به محکمه شکایت می کند. این سازمان گفته است که انتشار همه نام ها، نشانی ها و آدرس های صدها مسجد و نهاد اسلامی، همه مرزها را شکستانده و مسلمانان در اتریش را در نا امنی قرار داده است.

تارافا باغاجاتی، رئیس ابتکار مسلمانان اتریشی (IMÖ) نیز با خشم از خود واکنش نشان داده می گوید: «آیا می توانید تصور کنید که چنین نقشه ای از یهودیت یا مسیحیت در اتریش ایجاد شود؟»

به باور منتقدین، این نقشه "تروریسم و اسلام را یکسان شمرده" و سبب "اسلام هراسی" می شود.

انتشار این نقشه اعتراض نمایندگان ادیان دیگر را نیز برانگیخته است. کلیسای پروتستانت اتریش درباره این نقشه ابراز نگرانی کرده است. اسقف میشایل چالوپکا از سوزانه راب، وزیر امور مهاجرت اتریش خواست نقشه "اسلام سیاسی" را از اینترنت حذف کند. دانشگاه ویانا در حال حاضر استفاده از نشانش را برای نقشه ممنوع کرده است.

در روی این نقشه ۶۲۳ سازمان، انجمن های اسلامی و مساجد با مقرشان در اتریش نشان داده شده اند.

این نقشه را "مرکز اسناد اتریش در مورد اسلام سیاسی" تهیه کرده است. این مرکز در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک صندوق مستقل جمهوری اتریش تأسیس شد.

سوزان راب وزیرامور ادغام اتریش از برنامه حکومت دفاع کرده گفته است که این نقشه باید به شفافیت کمک کند و در اینجا تلاش شده است تا به مسایل چون زن ستیزی، یهودستیزی، نژادپرستی یا برخوردها و مواضع ضد ادغام پرداخته شود. هدف از انتشار آن برانگیختن سوء ظن عمومی به مسلمانان نیست.

این مقام اتریشی تاکید کرده می گوید که قصد این است که با این برنامه "تحولات خطرناک در حوزه اسلام سیاسی" تحت نظارت قرار بگیرد.

 

در همین زمینه