بیش از ۵۵۰ مهاجر بی سرپناه روز پنجشنبه ۳ جون از جاده‌های پاریس به سرپناه‌ها انتقال یافتند. عکس از ویدیوی سازمان یوتوپیا۵۶
بیش از ۵۵۰ مهاجر بی سرپناه روز پنجشنبه ۳ جون از جاده‌های پاریس به سرپناه‌ها انتقال یافتند. عکس از ویدیوی سازمان یوتوپیا۵۶

بیش از ۵۵۰ مهاجر بی سرپناه روز پنجشنبه ۳ جون از جاده‌های پاریس به سرپناه‌ها انتقال یافتند. حدود ۳۵۰ تن ا زاین مهاجران از یکشنبه شب گذشته در پارک ویلمن در پاریس به سر می‌بردند و بقیه هم شب‌های سه شنبه و چهارشنبه از جاهای دیگر به پارک آمده بودند.

به دنبال تظاهرات روز یکشنبه مهاجران بی‌سرپناه در میدان رپوبلیک پاریس و اشغال پارک ویلمن از سوی مهاجرانی که از رفتن به سرپناه‌ها باز مانده بودند، فرمانداری پولیس ایل دو فرانس ۵۴۶ مهاجر را از پارک ویلمن به سرپناه‌های فوری انتقال داد.

بیشتر این مهاجران که افغان و افریقایی بودند در جریان عملیات تخلیه امروز در جمنازیوم‌ها، هوتل‌ها، مراکز نمایشگاه‌ها یا مراکز بررسی اولیه مهاجران جابجا شدند.

در خبرنامه فرمانداری پولیس گفته شده که ۵۳۰ تن از این مهاجران مردان تنها و ۱۶ تن دیگر افراد آسیب‌پذیر از جمله مهاجران زیرسن بودند.

فرماندری پولیس در خبرنامه خود گفت: « این افراد از کمک‌های اجتماعی، بهداشتی و اداری بهره مند و به تناسب وضعیت شان، در سرپناه‌های مناسب جابجا خواهند شد.»

در همین زمینه: مهاجران پارک ویلمن درپاریس:«حکومت باید به ما سرپناه بدهد»

انتقال مهاجران به سرپناه‌ها، پیروزی برای رعایت حقوق اساسی مهاجران است

به گفته یان منزی، بنیانگذار سازمان یوتوپیا۵۶ که مهاجران را در پارک ویلمن همراهی می‌کند، «انتقال سریع و توام با آرامش مهاجران به سرپناه‌ها «موفقیت کوچکی برای رعایت حقوق اساسی» مهاجران به شمار می‌رود.


او با این حال تاکید کرد که خانواده‌های شامل حدود ۸۰ مهاجر و تعدادی از مهاجران جاد‌ه‌ها و کمپ‌های دیگر در شمال پاریس که شکار مجموعی آنان به حدود ۳۰۰ نفر می‌رسد، باقی مانده‌اند.

یان منزی افزود که مقام‌ها گفته‌اند که برای این مهاجران نیز راه حل جستجو خواهند کرد در غیر آن «ما مجبور خواهیم شد اقدام‌های دیگری را برنامه ریزی کنیم.» او تاکید کرد که اعمال فشار بر مقام‌ها نتیجه داده و انجمن رکزیسیون حال برنام‌های دیگری را در مناطق دیگر رویدست گرفته است.

تعدادی از رسانه‌ها گزارش دادند که در عملیات امروز، مهاجران امروز به مرکز پذیرایی پورت دوله ویلت انتقال داده شده‌اند. مرکز پورت دوله ویلت، در اصل چند هنگر بزرگ متعلق به یک شرکت برگزار کننده برنامه‌ها است که به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال گذشته از فعالیت بازمانده است.

 

در همین زمینه