قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف
قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف

مقام‌های ترکیه می‌گویند که از آغاز سال ۲۰۲۱بیشتر از ۳۷۰۰ مهاجر را در از دریای اژه نجات داده‌اند. به گفته مقام‌ها این مهاجران می‌خواستند به یونان بروند اما از سوی نیروهای مرزی این کشور به سوی ترکیه عقب رانده شده‌اند.

به گزارش روزنامه صباح، نگهبانان ساحلی ترکیه از آغاز سال ۲۰۲‍۱ تا کنون ۳۷۶۳ مهاجر را از آب‌های اژه نجات دادند. این مهاجران تلاش داشتند به یونان بروند اما نیروهای یونانی آنان را به سوی آب‌های ترکیه عقب راندند.

روزنامه نوشته است که در ماه جنوری ۱۶۹ مهاجر، در ماه فبروری ۵۲۴، در ماه مارچ ۸۲۵، در ماه اپریل ۱۶۲۰ و در ماه می نیز ۶۲۵ مهاجر توسط نیروهای ترکیه نجات داده شده‌اند.

این درحالیست که به گفته مقام‌های ترکیه، سال گذشته نیورهای این کشور ۱۲۶۵۵ مهاجر را از دریای اژه نجات دادند.

در ماه‌های اخیر ترکیه و سازمان‌های دفاع از حقوق مهاجران یونان را به عقب راندن مهاجران از مرزهای این کشور متهم می‌کنند. یونان همواره این اتهامات را رد کرده است.

در نیمه ماه اپریل امسال، شورای اروپا از یونان خواست که نباید مهاجران را از مرزهای این کشور عقب بزند.

در اواخر ماه اپریل نیز مرکز حقوقی لیسبوس شکایتی را علیه یونان در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت کرد که بر اساس آن آتن متهم جلوگیری از ورود پناهجویان و اخراج اجباری آنان از دریای اژه به ترکیه شده است.

در همین زمینه: اخراج مهاجران به ترکیه: درج شکایت علیه یونان در دادگاه اروپا

 

در همین زمینه