انتقال کودکان پناهجو و بدون همراه از جزایر یونان به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (عکس آرشیف)
انتقال کودکان پناهجو و بدون همراه از جزایر یونان به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (عکس آرشیف)

۱۴ سازمان و اتحادیه مدافع حقوق بشر از حکومت فدرال آلمان خواسته اند که به پذیرش پناهجویان از یونان ادامه بدهد. آنان هشدار می‌دهند که ایجاد اردوگاه‌های بسته در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا، مصیبت پناهجویان را بیشتر می‌کند.

قرار است وزرای داخله و عدلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه شنبه (۸ جون) در شهر برلین با هم گفتگو کنند. پیش از برگزاری این نشست، ۱۴ سازمان و اتحادیه مدافع حقوق بشر از حکومت فدرال آلمان خواسته اند که روند پذیرش پناهجویان از یونان را ادامه بدهد. 

این سازمان‌ها گفته اند که برلین باید تلاش کند تا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در پذیرش پناهجویان سهم فعال بگیرند. "کاریتاس"، سازمان عفو بین الملل، داکتران بدون مرز و صندوق نجات کودکان (سیف دی چلدرن) از جمله سازمان‌هایی اند که این درخواست را امضا کرده اند. 

آخرین پرواز انتقال پناهجویان از یونان به آلمان به تاریخ ۲۲ اپریل صورت گرفت و برنامه پذیرش پناهجویان از یونان در آلمان به گونه رسمی پایان یافت.

فرانسیزکا فیلمار، آگاه امور پناهندگی در سازمان عفو بین الملل گفت: «برای حدود ۲۷۰۰ نفر (که به آلمان انتقال یافته اند)، پذیرش در آلمان به معنی امنیت و چشم اندازی برای آینده است. [اما] در وضعیت بی‌سرنوشتی و بی‌حقوقی هزاران پناهجوی دیگر در یونان تغییری ایجاد نشده است.»

فیلمار تاکید کرد که وقتی وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی بسته مهاجرتی این اتحادیه مشورت می‌کنند، نباید "وضعیت فاجعه بار چند ساله پناهجویان در جزایر یونان را فراموش کنند."

این سازمان‌های مدافع حقوق بشر هشدار دادند که برنامه کمیسیون اتحادیه اروپا و حکومت یونان برای ایجاد اردوگاه‌های بسته در مرز خارجی این اتحادیه نمی‌تواند یک راه حل باشد، بلکه فلاکت و مصیبت را بیشتر می‌کند. 

به گفته آن‌ها، بررسی عادلانه درخواست‌های پناهندگی، فراهم ساختن مشاوره حقوقی و حمایت موثر قانونی نمی‌تواند به آسانی در جزایر یونان تضمین شوند. به این دلیل نباید بررسی پرونده پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به روال معمول در آینده تبدیل شود. 

aj/af (KNA)

 

در همین زمینه

Webpack App