کمپ موری در جزیره لیسبوس بعد از آتش سوزی \ عکس از نبیله کریمی
کمپ موری در جزیره لیسبوس بعد از آتش سوزی \ عکس از نبیله کریمی

یک محکمه یونان، چهار پناهجوی افغان را به دلیل آتش زدن بزرگترین کمپ پناهجویان در اروپا، به ده سال زندان محکوم کرد.

در پیوند به آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس، یک محکمه چهار مهاجر افغان را به ده سال زندان محکوم کرد. این افراد روز شنبه (۱۲ جون ۲۰۲۱) بلافاصله درخواست تجدید نظر کردند، اما این درخواست شان به قول مقامات یونایی، هیچ اثر تعلیقی نخواهد داشت. قرار است هر یک این جوانان، ده سال را در زندان سپری کنند.

در نتیجه یک آتش سوزی گسترده، کمپ موریا در جزیره لیسبوس یونان در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۰ به گونه کامل تخریب گردید. در این اردوگاه پیش از آتش سوزی، حدود ۱۲ هزار نفر زندگی می کردند که همه شان بی خانمان شدند.

اندکی بعدتر، حکومت یونان اعلام کرد که این آتش سوزی عمدی بوده و برخی از پناهجویان ساکن در این اردوگاه، در آن نقش دارند. چند روز بعد، پولیس جزیره لیسبوس شش جوان افغان را به ظن این آتش سوزی دستگیر کرد.

گفته می شود که این جوانان افغان تلاش کرده بودند با آتش زدن اردوگاه شان، مقامات یونانی را مجبور کنند تا آن ها را از این جزیره به مناطق بهتر انتقال بدهند.

بعد از آتش سوزی در کمپ موریا، هزاران مهاجر چندین شب را در امتداد جاده‌ها خوابیدند. عکس از رویترز
بعد از آتش سوزی در کمپ موریا، هزاران مهاجر چندین شب را در امتداد جاده‌ها خوابیدند. عکس از رویترز

دو نفر از این پناهجویان در ماه مارچ امسال در برابر محکمه قرار گرفتند و به پنج سال زندان محکوم شدند. این دو جوان افغان نیز درخواست تجدید نظر کردند.

تعداد مهاجرانی که به جزایر یونان در شرق بحیره اژه خود را می رساندند، در ماه های پسین رو به کاهش است. بر اساس معلومات حکومت یونان در حال حاضر، در اردوگاه های جزایر لیسبوس، ساموس، خیوس، کوس و لروس حدود ۹۶۰۰ نفر زندگی می کنند. از این میان ۶۵۰۰ مهاجر و پناهجو در جزیره لیسبوس به سر می برند.

در ماه اپریل سال روان، در مجموع ۴۰ هزار پناهجو در این جزایر حضور داشتند. یکی از دلایل عمده این کاهش، روی دست گرفتن اقدامات جدید حکومت یونان عنوان شده است. مقامات یونانی به ویژه افراد مسن، بیماران و خانواده ها را از جزایر به شهر های غیر جزیره یی انتقال می دهند. افزون بر این، نیروهای گارد ساحلی یونان تلاش می کنند که از ورود پناهجویان از ترکیه به این کشور جلوگیری کنند.

 

در همین زمینه