کشتی نجات «Geo Barents» که توسط سازمان داکتران بدون مرز اداره می شود./عکس: ANSA/MSF
کشتی نجات «Geo Barents» که توسط سازمان داکتران بدون مرز اداره می شود./عکس: ANSA/MSF

  مددکاران سازمان «داکتران بدون مرز» با ۴۱۰ مهاجر نجات داده شده در کشتی «Geo Barents» در جستجوی یک بندر امن هستند. این مهاجران در روزهای گذشته از بخش مرکزی بحیره مدیترانه نجات داده شدند.

این سازمان شام روز یکشنبه در تویتر نوشت، مهاجران نجات داده شده سفرهای تکان دهنده ای را پشت سر گذاشته و بسیار خسته هستند. در ادامه این پیام تویتری آمده است: «انسانیت نشان دهید و بگذارید آن ها فورا پیاده شوند».

پرسنل کشتی «Geo Barents» گفت که در روزهای گذشته این مهاجران را در بخش مرکزی بحیره مدیترانه نجات داده و سوار کرده است. زنان، کودکان و نوجوانان خوردسال در میان مهاجران نجات داده شده هستند.

کشتی چارتر «Geo Barents» در اواسط ماه می با بیرق ناروی به سوی بخش مرکزی بحیره مدیترانه حرکت کرده بود.

در آن جا چند سازمان خصوصی نجات، اغلب در برابر سواحل لیبیا فعالیت می کنند. مهاجران سعی می کنند از آن جا با استفاده از قایق های کوچک به اروپا بیایند. بسیاری از آن ها جانشان را دراین راه از دست می دهند. براساس آمار سازمان ملل در سال روان تا به حال بیش از ۶۷۰ مهاجر در بخش مرکزی بحیره مدیترانه جان باخته اند.

در روزهای گذشته گاردهای ساحلی تونس و لیبیا گفتند که مهاجران را از خطر غرق شدن نجات داده و بازگردانده اند. سازمان های خصوصی از این وضعیت انتقاد کرده و می گویند، مهاجران در لیبیا با خطر خشونت و بدرفتاری مواجه هستند.

ماموریت های سازمان های خصوصی از نظر سیاسی مجادله برانگیز است. در حال حاضر چند کشتی آن ها در بندرهای ایتالیا توقیف شده اند. به گفته این سازمان ها، نهادهای دولتی می گویند که این کشتی ها از تجهیزات کافی برخوردار نیستند. 

 

در همین زمینه