سفر از طریق بحیره مدیترانه بسیار خطرناک است و بسیاری در این مسیر جانشان را از دست می دهند./عکس: Getty Images via DW
سفر از طریق بحیره مدیترانه بسیار خطرناک است و بسیاری در این مسیر جانشان را از دست می دهند./عکس: Getty Images via DW

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان «یو ان اچ سی ار» می گوید، در سال روان، شمار مهاجرانی که به ایتالیا می آیند، در مقایسه با چهار سال گذشته بی سابقه خواهد بود.

کیارا کاردولیتی، نماینده «یو ان اچ سی ار» در ایتالیا در مصاحبه با روزنامه آلمانی «ولت» گفت: «براساس ارزیابی های ما در سال روان حدود ۶۰ هزار تن از طریق بخش مرکزی بحیره مدیترانه به اروپا خواهند رسید». در این صورت از سال ۲۰۱۷ تا به حال این بالاترین میزان مهاجرت به اروپا خواهد بود.

براساس این گزارش، دلیل اصلی افزایش شمار مهاجران، وضعیت در لیبیا است. در آن جا شمار بسیاری که قصد مهاجرت به اروپا را داشتند، به خاطر بحران کرونا گیرمانده بودند. حالا که روند کنترول این بیماری بهبود یافته، آن ها می خواهند به اروپا بیایند.

مهاجران پیوسته سعی می کنند خود را از لیبیا و تونس به اروپا برسانند. اما سفر از طریق بحیره مدیترانه خطرناک است و بسیاری در این مسیر جانشان را از دست می دهند.

به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) در نیمه نخست سال روان دراین مسیر بیش از ۱۷۰ تن جانشان را از دست دادند و حدود ۴۶۰ تن مفقود شده اند.

 

در همین زمینه