عکس: ارشیف/تظاهرات علیه اخراج پناهجویان افغان در هامبورگ/(DW/B. Rasin)
عکس: ارشیف/تظاهرات علیه اخراج پناهجویان افغان در هامبورگ/(DW/B. Rasin)

روز یکشنبه در هامبورگ، ده ها تن به طرفداری از پذیرش مهاجران تظاهرات کردند. شماری از آن ها در قایق بر روی دریاچه الستر و شماری دیگر در ساحل این دریاچه پای پیاده حرکت می کردند.

ائتلاف جدید «هامبورگ جا دارد» به این تظاهرات فراخوانده بود. جنبش «Seebrücke»، شورای مهاجران و سازمان «نوجوانان سبز» هامبورگ که بخشی از حزب سبز آلمان است، بخشی از ائتلاف نامبرده هستند. «هامبورگ جا دارد» از مجلس سنای این شهر خواهان برنامه ایالتی پذیرش برای ساکنان کمپ هایی شد که در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا قرار دارند.

اسیه چنزی، از کمیته عمومی دانشجویان دانشگاه هامبورگ گفت، این کمپ ها «غیرانسانی هستند. این که به این وضعیت ادامه داده می شود و از نظر سیاسی مطلوب است، ما را به شدت شوکه می کند».

او گفت، شهر هامبورگ باید در زمینه از میان برداشتن این کمپ ها سهم داشته باشد. ائتلاف «هامبورگ جا دارد» از شرکت حدود ۳۰۰ تن دراین تظاهرات سخن می گوید. فرستنده تلویزیونی «هامبورگ ۱» می گوید که حدود ۱۰۰ تن در این تظاهرات شرکت داشته اند.

 

در همین زمینه

Webpack App