کلینیک سیار داکتران بدون مرز در پاریس، پورت دولاویلت. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
کلینیک سیار داکتران بدون مرز در پاریس، پورت دولاویلت. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز

سازمان داکتران بدون مرز در فرانسه می‌گوید در نظر دارد که تا ماه سپتمبر امسال بین ۶ تا ۱۰ هزار نفر بی سرپناه را در برابر کرونا واکسین کند. این برنامه درچارچوب کارزاری عملی خواهد شد که داکتران بدون مرز در منطقه ایل دوفرانس به راه انداخته است.

کارزار واکسین افراد بی سرپناه در برابر کرونا از سوی داکتران بدون مرز (MSF) در ۸ جون آغاز شد و چند روز بعدتر، ۱۳۷ نفر از این کارزار مستفید شدند. وجود یک کلینیک سیار داکتران بدون مرز باعث شده تا مهاجران در مناطق توزیع غذای سازمان Restos du Coeur یا جاهایی دیگر از جمله در پورت دولاویلت به واکسین دسترسی داشته باشند.

کورین تور، مسئول عملیات داکتران بدون مرز در فرانسه به مهاجر نیوز گفت که ریتم بالای واکسین افراد بی سرپناه ادامه خواهد یافت: « معمولاً اداره محلی صحی از ما می‌خواهد کار را در سرپناه‌های کارگران مهاجر و نزد افراد بی سرپناه متمرکز کنیم اما در عمل مسئولان سرپناه‌های فوری و انجمن‌ها از ما می‌خواهند که که برای آن‌ها کار کنیم.»

در همین چارچوب، قرار است در چند روز آینده ۲۵۰ زن در یک مرکز پذیرایی از زنان و ۹۰ تن از ساکنان یک مرکز کارگران مهاجر در دپارتمان ایولین واکسین شوند.

برای موثریت بیشتر، دو تیم داکتران بدون مرز هرکدام به طور جداگانه در مراکز ثابت و سیار موظف شده‌اند. یک تیم دیگر نیز برای موارد مقطعی در حال تشکیل است و داکتران بدون مرز در جستجوی یک داکتر برای این بخش است.

کورین تور می‌گوید: «سازمان‌های حمایت از مهاجران چون داکتران دنیا (MDM) یا یوتوپیا۵۶ که گزمه‌های اجتماعی انجام می‌دهند، ما را به محل زندگی و کمپ‌های غیر رسمی مهاجران رهنمایی می‌کنند.»

به این ترتیب داکتران بدون مرز در نظر دارد تا ماه سپتمبر بین ۶ تا ۱۰ هزار نفر بی سرپناه را واکسین کند. کورین تور می‌گوید: «لازم است این برنامه با سرعت انجام شود زیرا با رسیدن تابستان، احتمال دارد مهاجران جدیدی وارد شوند و بر عکس، سازمان‌های اجتماعی حضور کمتری داشته باشند.»

در همین باره: فرانسه: سازمان‌های خیریه امیدوارند مهاجران در اوایل بهار واکسین شوند

جلب اعتماد افراد

برای آغاز کارزار عملی واکسین، داکتران بدون مرز حدود دو هفته در میان افراد نیازمند به تبلیغ پرداخت. به گفته کورین تور برخلاف آنچه که در داکتران بدون مرز تصور می‌شد، افراد حاضرند با همکاری سازمان‌های خیریه، خود را واکسین کنند. به این دلیل که آنان به مسئولان دولتی بی‌اعتماد هستند.

کورین تور در ادامه می‌گوید: « برآورد ما این بود که افراد به داکتران بدون مرز بیشتر اعتماد خواهند کرد زیرا ما در کشورهای مبدا آنان فعال هستیم و در کنار آن، روی بیطرفی و عدم ذخیره اطلاعات حساس آن‌ها تاکید می‌کنیم.»

مساله اعتماد مخصوصاً در مراکز کارگران خارجی اهمیت بیشتری دارد زیرا تعدادی از ساکنان این مراکز مدارک قانونی ندارند. این مراکز اگرچه در کنار مراکز سالمندان از اولویت برخوردار بودند اما کارزار واکسیناسیون مسئولان دولتی در آن‌ها با ناکامی روبرو شد: « در این مراکز نمیتوان به آسانی عمل کرد. افراد از ادارات رسمی می‌ترسند و مقاومت می‌کنند. باید حوصله داشت و با نمایندگان افراد مذاکره کرد.» این مشکلات موجب شد که مسئولان، واکسین این مراکز را به داکتران بدون مرز واگذار کنند.

افزایش شمار افراد آسیب دیده

کارزار تبلیغاتی داکتران بدون مرز با شرکت تیم‌هایی از میانجیگران سازمان، که به چندین زبان مسلط هستند، یا به کمک مترجمان، تا پایان ماه اگست ادامه خواهد یافت.

با وجود این تلاش‌ها، یک مشکل دیگر باقی می‌ماند و آن تطبیق دور دوم واکسین در میان افراد واکسین شده است. معمولاُ وقتی افراد از یک محل پذیرایی به محل دیگر انتقال می‌یابند، از دید سازمان‌های کمک کننده به دور می‌مانند.

در همین مورد: مهاجران بیمار و بدون مدرک در فرانسه به کدام نهاد مراجعه کنند؟

داکتران بدون مرز برای واکسین افراد بی سرپناه، واکسین‌های فایزر و جانسون و جانسون را در اختیار دارد و علیرغم محدودیت واکسین دومی به افراد بیشتر از ۵۵ سال، شمار قابل ملاحظه‌ای از افراد می‌توانند دور اول واکسین را دریافت کنند. 

گذشته از کارزار واکسین، داکتران بدون مرز تشخیص موارد ابتلا به ویروس کرونا را در کلینیک سیار خود ادامه می‌دهد. افراد مبتلا شده به ویروس، از این کلینیک به سوی یک مرکز مربوط به سازمان Aurore در پاریس بیستم رهنمایی می‌شوند. کوورین تور می‌گوید که امیدوار است اداره محلی صحت عامه با مشکل جا روبرو نگردد.

کلینیک سیار داکتران بدون مرز روزهای سه شنبه و پنجشنبه در پورت دولاویلت و روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، در بخش توزیع مواد غذایی Restos du coeur در پورت دولاویلت باز است.

 

در همین زمینه