هواپیمای حامل مهاجران اخراجی افغان، آلمان، فرانکفورت، سال ۲۰۱۶/عکس: Picture-alliance/dpa/B.Roessler
هواپیمای حامل مهاجران اخراجی افغان، آلمان، فرانکفورت، سال ۲۰۱۶/عکس: Picture-alliance/dpa/B.Roessler

سازمان حامی پناهجویان «پرو ازول» پیش از برگزاری کنفرانس وزیران داخله آلمان فدرال (IMK) خواهان به تعلیق انداختن روند اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه شده است. در حالی که این روزها اردوهای کشورهای غربی به «مکان های امن انتقال می یابند»، «همزمان هواپیماهای حامل پناهجویان اخراجی به سوی خطرناک ترین کشور جهان (افغانستان) پرواز می کنند.»

در بیانیه مشترک پرو ازول، شوراهای ایالتی مهاجران و ائتلاف موسوم به «نوجوانان بدون مرز» که روز چهارشنبه نشر شد، آمده است، با خروج نیروهای ناتو، افغانستان در خطر فروافتادن مجدد در هرج و مرج قرار دارد.

ائتلاف «نوجوانان بدون مرز» در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد و از گروه های مختلف جوانان مهاجر در سراسر آلمان تشکیل شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است، سوریه در دهمین سال جنگ داخلی قرار دارد و هنوز امن نیست. این که مهلت منع اخراج به سوریه پس آخرین کنفرانس داخله به پایان رسیده است و حالا برای به جریان انداختن روند اخراج به این کشور تلاش می شود، «یک رسوایی حقوق بشری است.»

کنفرانس بهاری وزیران داخله حکومت آلمان فدرال و ایالات چهارشنبه شام در پارک اروپا که در منطقه روست ایالت بادن وورتمبرگ قرار دارد، آغاز می شود. آن ها تا روز جمعه راجع به اخراج و مبارزه علیه یهودی ستیزی مشوره می کنند.

این سازمان های حامی مهاجران با اشاره به افغانستان گفتند: «سیاست کنونی حکومت آلمان فدرال و ایالات این کشور نشاندهنده نادانی محض است.» تصمیم گیرندگان «نه وضعیت به خوبی مستندشده را در محل و نه کارهای تحقیقاتی انجام شده را راجع به خطرات بازگشت» در نظر می گیرند. در حالی که این روزها اردوهای کشورهای غربی را به «مکان امن انتقال می دهند»، «همزمان هواپیماهای حامل پناهجویان اخراجی به سوی خطرناک ترین کشور جهان پرواز می کنند.»

«پرو ازول» افزون براین به یک حکم محکمه عالی اروپا با موضوع محافظت فرعی برای مهاجران اشاره کرد که به تاریخ ۱۰ جون نشر شده است. براین اساس نهادها باید وقتی که می خواهند بدانند آیا فرد پناهجو را در صورت بازگشت به کشور مبدا «یک خطر جدی تهدید می کند»، شرایط منازعه را در کشور مبدا به صورت جامع در نظر بگیرند.

این که فقط از تعداد قربانیان ملکی به تناسب میزان جمعیت یک منطقه به عنوان معیار استفاده شود، کافی نیست.

محافظت فرعی زمانی به فرد پناهجو تعلق می گیرد که او به عنوان آواره به رسمیت شناخته نشود و یا مستحق دریافت پناهندگی نباشد، اما خطر «صدمات جدی» مانند مجازات مرگ یا شکنجه او را تهدید کند.

 

در همین زمینه