آلان کردی، کودک چهار ساله سوریایی که جسدش در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ در ساحل ترکیه به دست آمد.
آلان کردی، کودک چهار ساله سوریایی که جسدش در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ در ساحل ترکیه به دست آمد.

به اساس یک گزارش رسانه یی، طی یک و نیم سال دست کم ۴۴۰ کودک و نوجوان در اروپا جان خود را از دست داده اند. ۳۵ کودک نوزاد شامل جان باختگان اند و بیشتر قربانیان در آب غرق شده اند.

رادیو تلویزیون برلین براندنبورگ (آر.بی.بی) به روز یکشنبه، با استناد به آمار ارائه شده از سوی شبکه تحقیقاتی «Lost in Europe» (گمشده در اروپا) گزارش داده است که از جنوری ۲۰۱۸ تا جون ۲۰۱۹ حد اقل ۴۴۰ کودک و نوجوان مهاجر در مسیر فرار به سوی اروپا و یا در کشور های عضو اتحادیه اروپا جان خود را از دست داده اند. به اساس این گزارش ۳۵ کودک نوزاد شامل این قربانیان اند. گفته شده است که اکثریت کودکان در آب غرق شده اند.

شبکه تحقیقاتی «Lost in Europe» آن کودکانی را نیز شامل قربانیان می داند که در جریان قاچاق شان در داخل اروپا، مثلاً در داخل لاری ها و کانتینر ها، و یا در اردوگاه های پناهجویان جان باخته اند. هویت یک سوم این قربانیان گویا تا هنوز تثبیت نگردیده است.

یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا به رسانه نامبرده گفته است که مسئولیت رفاه این کودکان در نهایت به دوش مقامات محلی و ملی کشور های عضو این اتحادیه است. او گفت: «ما می دانیم که به منظور حفاظت از کودکانی که به اروپا می آیند، کار های بیشتری باید انجام داده شود. در این زمینه خلاء های اساسی وجود دارد و کمیسیون اتحادیه اروپا متعهد است که این خلاء ها را مطرح کند، مثلاً در مورد استراتیژی اتحادیه اروپا در قبال حقوق کودکان و سایر اقدامات این اتحادیه در این زمینه.»

شبکه «Lost in Europe» در تحقیقات و نظرسنجی های خود اثرات طولانی مدت دشواری های فرار بالای کودکان و نوجوانان را نیز در نظر می گیرد.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه

Webpack App