۱۱ می سال ۲۰۲۱،  مهاجران در نزدیکی شهر میدان که در صربستان قرار دارد، سعی می کنند در طول شب از مرز صربستان با رومانی عبور کنند./عکس: Picture Alliance/Michael Bunel
۱۱ می سال ۲۰۲۱، مهاجران در نزدیکی شهر میدان که در صربستان قرار دارد، سعی می کنند در طول شب از مرز صربستان با رومانی عبور کنند./عکس: Picture Alliance/Michael Bunel

  کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان «یو ان اچ سی ار» می گوید، تعداد کشورهایی که مسئولیت محافظت از پناهجویان را به گردن کشورهای دیگر می اندازند در حال افزایش است و این روند نگران کننده است.

گیلیان تریگز، نماینده کمیسار عالی سازمان ملل در امور محافظت، روز دوشنبه گفت، کشورهای بسیاری «سیاست عدم پذیرش پناهجویان» را پیش می برند. خانم تریگز در سمپوزیومی که در برلین راجع به محافظت از مهاجران برگزار شده بود، سخن می گفت. 

براین اساس، این کشورها هرکاری که از دست شان برمی آید انجام می دهند تا هیچ پناهجویی به آن جا وارد نشود و آن ها مسئولیت را به گردن کشورهای دیگر می اندازند. تریگز دراین ارتباط از کشورهای استرالیا، ایالات متحده امریکا و دنمارک نام برد.

نماینده کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ادامه گفت، کشورهایی که به جای آن مجبور هستند به پناهجویان و درخواست های پناهندگی شان رسیدگی کنند، سیستم پناهندگی شان صرف نظر از این مساله نیز مشکلات زیادی دارد.

به طور مثال پناهجویان بازداشت می شوند، محافظت به آن ها تعلق نمی گیرد و در شرایط نامناسبی اسکان داده می شوند.

تریگز از اصل عدم اخراج «Non-Refoulement» نام برد که براین اساس اخراج، انتقال یا پس فرستادن اشخاص ممنوع است، در صورتی که در کشور مقصد خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا نقض شدید حقوق بشر وجود داشته باشد. 

اصل نام برده که جزو حقوق بین الملل است، در کنوانسیون ژنیو نیز درج شده است.

به گفته خانم تریگز، کشورهای زیادی هم هستند که پناهجویان را با خشونت به عقب می رانند و همزمان ادعاها در این زمینه را رد می کنند. نماینده کمیسار عالی سازمان ملل در این ارتباط از به عقب راندن مهاجر در بحیره مدیترانه توسط کشور یونان نام برد.

 

 

در همین زمینه