نوجوانان مهاجر و بدون همراه که برای تثبیت سن خود به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرده‌اند، از دسترسی به واکسین محروم هستند. عکس از رویترز
نوجوانان مهاجر و بدون همراه که برای تثبیت سن خود به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرده‌اند، از دسترسی به واکسین محروم هستند. عکس از رویترز

از ۱۵ جون به این سو، نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۷ ساله در فرانسه می‌توانند با اجازه پدر‌و‌مادر یا سرپرست رسمی، واکسین کرونا دریافت کنند. اما نوجوانان مهاجر و بدون همراه که برای تثبیت سن خود به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرده‌اند، از این روند محروم هستند. مطابق قانون این نوجوانان برای دسترسی به واکسین باید یک سرپرست رسمی داشته باشند.

تثبیت سن در دادگاه تجدید نظر برای نوجوانان مهاجری که مسئولان دپارتمان‌ها زیرسن بودن آن‌ها را رد کرده‌اند، یک روند طولانی است و چندین ماه به درازا می‌کشد. در جریان این روند، آنان نه زیرسن شناخته می‌شوند و نه بزرگسال و در نتیجه اداره خدمات اجتماعی برای کودکان(ASE) یا هیچ منبع دیگر، مسئولیت سرپرستی آنان را ندارند. این وضعیت سبب می‌شود تا این نوجوانان با دشواری‌های زیادی روبرو و از جمله از دسترسی به واکسین محروم شوند.

کامی بواتیو، مسئول مهاجران زیرسن و بدون همراه در سازمان داکتران جهان به مهاجر نیوز گفت: «مهاجرانی که زیرسن بودن شان به رسمیت شناخته شده این مشکل را ندارند زیرا برای دسترسی به خدمات صحی، اداره خدمات اجتماعی برای کودکان، قیم یا سرپرست رسمی آنان محسوب می‌شود. اما برای آنانی که برای تثبیت سن خود به دادگاه تجدید نظر مراجعه کرده‌اند، در نبود سرپرست رسمی، وضعیت پیچیده است.»

او تاکید می‌کند که «نداشتن اجازه رسمی والدین نباید مانعی برای واکسین شدن این نوجوانان باشد زیرا آنچه که اهمیت دارد رضایت آزادانه و آگاهانه این نوجوانان است که میتوان به کمک مترجمان حرفه‌ای آن را به دست آورد. در غیر آن این نوجوانان از واکسین محروم خواهند شد.»

در همین زمینه: پاریس: ترس و نگرانی مهاجران از واکسین کرونا

مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند

اما مشکل تنها به اجازه نامه سرپرست قانونی محدود نمی شود. معمولا وقت ملاقات برای واکسین از طریق انترنت تعیین می‌شود اما چون نوجوانان مهاجر دسترسی محدودی به انترنت دارند، یافتن وقت ملاقات هم کار آسانی نیست.

در مواردی این پرسش مطرح شده است که آیا مسئولیت واکسین این نوجوانان مهاجر هم، مانند مهاجران بزرگسال، باید به سازمان‌های خیریه واگذار گردد ؟

کورین تور، مسئول بخش فرانسه سازمان داکتران بدون مرز، که واکسین بزرگسالان در ایل دوفرانس را آغاز کرده، می‌گوید که مسئولیت واکسین نوجوانان مهاجر و بدون همراه از وظایف و مسئولیت‌های دولت است.»

مقام‌های اداره صحت عامه به پرسش‌های مهاجر نیوز در این باره پاسخ ندادند.

به گفته سازمان داکتران جهان، نوجوانان در حال تثبیت سن، با دشواری‌های زیادی از جمله نبود دسترسی به خدمات اجتماعی روبرو هستند. این سازمان از دولت می‌خواهد که این نوجوانان نیز در صورت رضایت، مانند همه، به واکسین کرونا دسترسی داشته باشند.

در همین زمینه: سازمان داکتران بدون مرز واکسین افراد بی‌سرپناه در ایل دوفرانس را آغاز کرد

 

در همین زمینه