سال ۲۰۲۱، گروهی از مهاجران به میدان هوایی هانوفر در آلمان رسیدند./عکس: Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance
سال ۲۰۲۱، گروهی از مهاجران به میدان هوایی هانوفر در آلمان رسیدند./عکس: Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance

مهاجرت خالص به آلمان در سال ۲۰۲۰ طی پنجمین سال متوالی کاهش یافت. آمارشناسان دلیل اصلی این سیر نزولی را محدودیت های ناشی از بحران کرونا عنوان کردند.

اداره آمار آلمان فدرال روز سه شنبه در ویس بادن اعلام کرد، در طول سال ۲۰۲۰، تعداد افرادی که به آلمان مهاجرت کرده اند، ۲۲۰ هزار تن بیشتر از اشخاصی بوده که این کشور را ترک کرده اند.

به این ترتیب در مقایسه با یک سال قبل از آن، شمار مهاجران به آلمان به وضوح کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹ تعداد اشخاصی که به این کشور مهاجرت کردند، ۳۲۷ هزار تن از آن هایی که کشور را ترک کردند، بیشتر بود.

آمارشناسان دلیل اصلی این روند نزولی را محدودیت های مسافرت می دانند که برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا تصویب شده بود.

در سال ۲۰۲۰ که کرونا شیوع پیدا کرده بود، میزان کوچ کشی در داخل آلمان نیز کاهش یافته بود. براین اساس ۱.۰۳۲ میلیون کوچ کشی در داخل خاک آلمان فدرال ثبت شد که ۶۶ هزار مورد یا شش درصد کمتر از یک سال قبل بوده است.  

کاهش شدید میزان مهاجرت در سطح بین المللی در سال ۲۰۲۰ در ارقام اداره آمار آلمان فدرال بازتاب داده می شود: در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۱۸۷ میلیون مورد کوچ کشی به آلمان و ۹۶۶ هزار مورد کوچ از این کشور ثبت شد. به این ترتیب در سال ۲۰۲۰ میزان افرادی که به آلمان کوچ کشی کردند، ۲۴درصد کمتر شده و شمار اشخاصی که از این کشور مهاجرت کردند، ۲۲ درصد کاهش یافته است.

به گفته اداره آمار آلمان فدرال، کاهش قابل توجه میزان مهاجرت به آلمان یا از این کشور بیشتر در دوره زمانی مارچ تا دسمبر سال ۲۰۲۰ بوده است که طی این دوران محدودیت های جهانی به خاطر همه گیری کرونا وجود داشته است. 

به گفته آمارشناسان، محدودیت های مسافرت و دلایل اقتصادی که باعث شده مهاجرت برنامه ریزی شده به آلمان یا از این کشور به تعویق بیافتد، ممکن است که بر مجموع میزان مهاجرت به آلمان یا از این کشور تاثیرگذار بوده باشد.

در سال ۲۰۲۰ نیز بیشتر اشخاصی که به آلمان مهاجرت کرده اند، از کشورهای اروپایی بوده اند. 

از کشورهای غیراروپایی در سال ۲۰۲۰ مجموعا ۱۷۳ هزار تن به آلمان مهاجرت کردند. در حالی که یک سال قبل شمار آن ها به ۲۱۴ هزار تن می رسید.

از میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به خصوص شمار شهروندان رومانیایی و پولندی که در سال ۲۰۲۰ به آلمان مهاجرت کردند، در مقایسه با یک سال قبل از آن کاهش یافت و به ترتیب ۴۷ هزار و ۲۷ هزار کمتر بود.

 

در همین زمینه

Webpack App