مرز اسلام قلعه میان افغانستان و ایران.
مرز اسلام قلعه میان افغانستان و ایران.

سازمان داکتران بدون مرز می‌گوید که در هفته‌های اخیر بین ۱۲ تا ۲۰ هزار مهاجر افغان وارد ایران شده‌اند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اگرچه رقم دقیقی را در این مورد ارائه نمی کند اما می‌گوید که با افزایش خشونت‌ها، تعداد بیشتری از افغان‌ها مجبور به ترک کشور شان شده‌اند.

با تشدید جنگ و خشونت‌ها در افغانستان در هفته‌های اخیر، شمار بیشتری از افغان‌ها از مناطق شان آواره و تعدادی از آن‌ها به ایران مهاجر شده‌اند.

سارا شاتو، مسئول ماموریت داکتران بدون مرز در افغانستان و ایران به مهاجر نیوز گفت که بر اساس محاسبات این سازمان حدود ۱۲ تا ۲۰ هزار مهاجر افغان در سه هفته اخیر وارد ایران، از جمله شهر مشهد شده‌اند.

سارا شاتو در ادامه گفت که با تشدید جنگ در افغانستان، مقام‌های ایرانی از افزایش مهاجران افغان در این کشور نگران هستند و احتمال می‌دهند که رقم مهاجران تازه وارد ممکن است «به ۱۵۰ هزار نفر برسد.»

مقام‌های ایرانی از داکتران بدون مرز درخواست کرده‌اند که برای بررسی و مدیریت این وضعیت با دولت ایران همکاری کنند. به گفته سارا شاتو، قرار است هفته آینده داکتران بدون مرز در یک نشست مشورتی با مقام‌های ایرانی شرکت کنند.

سازمان داکتران بدون مرز در شهرهای مشهد، تربت جام و جنوب تهران خدمات پزشکی و اجتماعی را در دسترس مهاجران افغان قرار میدهد.

وزارت امور مهاجرین افغانستان: «احتمال مهاجرت‌های گروهی وجود دارد»

در همین حال، رضا باهر، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به مهاجر نیوز گفت که بخش عمده مهاجران به گونه غیرقانونی به ایران می‌روند و آن عده هم که با ویزا وارد ایران می‌شوند، بعد از پایان رسیدن مهلت ویزا در این کشور باقی می‌مانند.

او در ادامه گفت: که به همین دلیل رقم دقیق مهاجران در ایران روشن نیست.

سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که به گفته کارمندان این وزارت، روزانه حدود یک هزار نفر برای مهاجرت غیرقانونی به ایران تلاش می‌کنند اما با افزایش خشونت‌ها احتمال «مهاجرت‌های گروهی» نیز وجود دارد.

به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، طی دو هفته اخیر درگیری‌ها در افغانستان حدود ۶۰۰۰ خانواده را آواره کرده است. به این ترتیب شمار خانواده‌های آواره شده از آغاز سال تا کنون به ۲۳ هزار خانواده می‌رسد.

در همین زمینه: ملل متحد: تعداد بیجا شدگان داخلی بعد از شروع خروج نیروهای بین‌المللی افزایش یافته است

 

در همین زمینه