در آلمان مهاجران و آوارگان در برخی موارد به امکانات لازم برای تحصیل و یادگیری دسترسی ندارند./عکس: Imago
در آلمان مهاجران و آوارگان در برخی موارد به امکانات لازم برای تحصیل و یادگیری دسترسی ندارند./عکس: Imago

به گفته اتاق تجارت و صنایع آلمان، همه گیری کرونا ظاهرا بر روند آموزش حرفه ای مهاجران تاثیرات بسیار منفی داشته است. این نهاد پس از یک نظرسنجی از شرکت ها و نهادهای تجاری به این نتیجه رسیده است.

براساس گزارش های گروه رسانه ای فونکه آلمان به روز یکشنبه، در یک همه پرسی از شرکت ها و نهادهای تجاری در آلمان، ۶۰ درصدشان اعلام کردند که پیامدهای همه گیری کرونا مهاجران کارآموز را بیشتر از همکاران دیگرشان متاثر کرده است.

به گزارش این روزنامه ها، اتاق تجارت و صنایع آلمان این نظرسنجی را انجام داده است. براین اساس ۷۰ سازمان اقتصادی به شمول ۴۱ اتاق صنایع و تجارت، ۱۶ اتاق مسلکی و ۱۳ سازمان دیگر مانند اتاق های زراعت و یا ارائه کنندگان آموزش حرفه ای به مهاجران در این نظرخواهی شرکت کرده اند.

گفته می شود که از هر سه سازمان شرکت کننده، یکی به کمبود تجهیزات تخنیکی اشاره کرده که باعث می شود روند آموزش حرفه ای به پناهجویان اغلب به خوبی پیش نرود. مثلا پناهجویان در بسیاری موارد لپ تاپ نداشته و به اینترنت نیز دسترسی ندارند. 

تقریبا از هر چهار سازمان شرکت کننده دراین نظرخواهی، یکی گفته که در طول همه گیری کرونا، تقریبا از روند آموزش زبان آلمانی اصلا حمایت نشده و افزون براین امکانات محدود گفتگو و تبادل نظر، بر پیشرفت های به دست آمده در زمینه ادغام اجتماعی مهاجران تاثیر منفی می گذارد.

 

در همین زمینه

Webpack App