پولیس آلمان
پولیس آلمان

در نتیجه حمله با چاقو در یک اقامتگاه مهاجران و بی خانمان ها در شهر گریفن آلمان یک انسان کشته و یکی دیگر به شدت زخمی شده است. مهاجم مردی پناهجو از افغانستان بوده که در این اقامتگاه زندگی می کرد.وی احتمالا در زمان حمله "تحت تاثیر الکُل و مواد مخدر" بوده است.

خبرگزاری آلمان به نقل از مقام های پولیس این کشور نوشته که یک مرد ۳۵ ساله آذربایجانی در حمله با چاقو در محل اسکان پناهجویان در مونسترلند کشته شده و یک مرد ۴۳ ساله آلمانی به شدت زخمی گردیده است.

دادستانی گفته در پیوند با این رویداد که شام روز یکشنبه رخ داده، یک فرد مظنون بازداشت گردیده است. به گفته پولیس، وی جوانی ۲۵ ساله افغان است که در این اقامتگاه زندگی می کند. 

پولیس گفته که مرد آذربایجانی در محل جان داده و مرد آلمانی زخمی شده به شفاخانه منتقل گردیده است. بر اساس اظهارات شاهدان، مهاجم با چاقو به این دو تن حمله کرده و قبل از حمله فریاد "الله اکبر" سر داد.

یک گروه بازرسی برای رسیدگی به پرونده قتل تشکیل شده و تحقیقات در مورد انگیزه مظنون همچنان ادامه دارد. ممکن است که این مرد در زمان ارتکاب جرم "تحت تأثیر الکُل و مواد مخدر" بوده باشد.

دادستانی گفته که این پناهجوی افغان در سال ۲۰۱۵ وارد آلمان شده و از جنوری ۲۰۱۸ در این اقامتگاه بی خانمان ها زندگی می کند. 

 

در همین زمینه