مهاجران خوردسال در جاده‌های شهر وینتیمیل  ایتالیا سرگردان هستند. عکس از آرشیف مهاجر نیوز
مهاجران خوردسال در جاده‌های شهر وینتیمیل ایتالیا سرگردان هستند. عکس از آرشیف مهاجر نیوز

۳۴ مهاجر سه شنبه صبح از جزیره لیسبوس در یونان به میدان هوایی فیومیچینو در رم رسیدند. این مهاجران که از ۱۳ کشور مختلف هستند از طریق سازمان های بشردوستانه به ایتالیا آمدند.

به گزارش سازمان کاتولیک سنت اجیدیو، این مهاجران که شامل افراد زیرسن و بدون همراه نیزهستند، به کمک این سازمان مذهبی به ایتالیا آمدند. این مهاجران با شرکت در کورس های یادگیری زبان و ادغام در جزیره لیسبوس توسط اعضای این سازمان آموزش دیده بودند.

حالا قرار است که این ۳۴ مهاجر در شش شهر مختلف ایتالیا تقسیم شده و سرپرستی از آن ها ادامه پیدا کند.

براساس این سازمان، از سال ۲۰۱۶ تا به حال بیش از ۳۷۰۰ مهاجر آسیب پذیر با کمک سازمان های مختلف کلیسایی و بشردوستانه اغلب به ایتالیا انتقال یافته اند. اما تعدادی از آن ها نیز به کشورهای فرانسه، بلجیم و اندورا وارد شده اند.

هزینه های این دهلیزهای بشردوستانه، سرپرستی و ادغام مهاجران در جامعه بیشتر از طریق کمک های مالی سازمان های مدافع و انسان دوستی تمویل می شود.

این اقدامات ویژه برای اشخاص بسیار آسیب پذیر است که مسافرت قانونی آن ها توسط همکاران سازمان های امدادگر و نهادهای دولتی سازمان دهی می شود.

در مقایسه با اشخاصی که به طور مثال از طریق بحیره مدیترانه به ایتالیا می آیند، شمار مهاجرانی که از طریق دهلیزهای بشردوستانه به این جا انتقال می یابند، بسیار اندک است.

به این ترتیب از آغاز سال تا اواسط ماه جون بیش از ۱۸ هزار تن به صورت غیرقانونی به سواحل ایتالیا رسیدند. طبق اطلاعات سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۰۰ مهاجر در بخش مرکزی بحیره مدیترانه جان باختند.

 

در همین زمینه