براساس گزارش پارلمان اتحادیه اروپا، فرانتکس در به عقب راندن پناهجویان دخالت نداشته، اما در مورد نقض حقوق اولیه مهاجران، تحقیقات جامعی انجام نداده است./عکس: DW
براساس گزارش پارلمان اتحادیه اروپا، فرانتکس در به عقب راندن پناهجویان دخالت نداشته، اما در مورد نقض حقوق اولیه مهاجران، تحقیقات جامعی انجام نداده است./عکس: DW

پس از نشر یک گزارش راجع به اتهامات نقض قوانین در بحیره اژه، حکومت آلمان فدرال خواهان تشدید کنترول فرانتکس و استخدام شمار بیشتری از ناظران حقوق بشر شد.

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان فدرال روز جمعه در برلین گفت، کنترول های درونی در آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) باید در آینده تقویت شود.

او افزود، هدف از این کنترول ها باید بهبود روند گزارش دهی و رسیدگی به گزارش های نقض قوانین، تقویت نقش ماموران ناظر بر رعایت حقوق اساسی و استخدام شمار بیشتری از ناظران حقوق بشر باشد.

به گفته این سخنگو در حکومت آلمان فدرال دراین زمینه توافق وجود دارد. حالا در سطح اتحادیه اروپا نیز باید دراین زمینه توافق ایجاد شود.

روز پنجشنبه در پارلمان اتحادیه اروپا، پس از بررسی اتهامات علیه فرانتکس، گزارشی در مورد نتایج تحقیقات معرفی شد. این آژانس متهم است که از موارد به عقب راندن غیرقانونی (Pushbacks) پناهجویان در برابر سواحل یونان دست کم مطلع بوده است.

براساس این گزارش فرانتکس گرچه در به عقب راندن پناهجویان دخالت نداشته است. اما راجع به اطلاعاتی که در مورد نقض حقوق اساسی دریافت کرده، به صورت کامل تحقیق نکرده است.

یک سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال گفت، حالا به توصیه هایی که در این گزارش درج شده، رسیدگی می شود. او تاکید کرد که حکومت آلمان فدرال پیوسته طرفدار تحقیقات شفاف بوده است.

ماموران پولیس آلمان فدرال نیز در بخش کنترول مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا برای فرانتکس کار می کنند.

 

 

در همین زمینه

Webpack App