روند انتقال کارمندان محلی نیرو هایی امریکایی از افغانستان در هفته اخیر ماه جولای آغاز می شود
روند انتقال کارمندان محلی نیرو هایی امریکایی از افغانستان در هفته اخیر ماه جولای آغاز می شود

سفارت ایالات متحده امریکا در کابل اعلام کرده است که بربنیاد دستور جو بایدن، رئیس جمهور این کشور روند انتقال کارمندان محلی نیرو های امریکایی و خانواده هایشان از افغانستان در هفته اخیر ماه جولای آغاز می گردد.

همزمان با تکمیل روند خروج نیرو های امریکایی از افغانستان اکنون این کشور تصمیم گرفته است که تا پایان روند خروج کارمندان محلی و همکاران این نیرو ها را نیز از افغانستان بیرون کند.

سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان امروز شنبه خبر داده است که به دستور جو بایدن، رئیس جمهور این کشور روند بیرون کردن کارمندان محلی نیرو های امریکایی و خانواده های آنان و نیز افرادی که ویژه های خاص مهاجرت را طی مراحل کرده اند، در هفته اخیر ماه جولای آغاز می گردد.

این سفارت، برای حفاظت امنیت این روند، در این باره و این که چه تعداد افراد ممکن است از افغانستان بیرون شوند، جزُیات بیشتر نشر نکرده است.

راس ویلسون، کاردار سفارت ایالات متحده امریکا در کابل گفته است که این سفارت برای حمایت از روند انتقال کارمندان محلی نیرو های امریکایی با وزارت امور خارجه همآهنگی خواهد کرد. وی خاطر نشان ساخته است که ایالات متحده امریکا با این کار تعهد خود را در برابر کسانی که در شرایط دشوار و خطرناک یکجا با این نیرو ها خدمت کرده اند، عملی می نماید.

در این اعلامیه امریکا آمده است که این کشور از طریق کمک ها به نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان، کمک های انکشافی، بشری و دیپلوماسی به حمایت جدی خود از مردم و نهاد های افغانستان ادامه خواهد داد.

ایالات متحده امریکا در این اعلامیه تصریح کرده است که در زمینه های جلوگیری استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی به ایالات متحده امریا و متحدانش، رشد اقتصادی و خودکفایی افغانستان، ادامه دست آورد های آموزشی، صحی و حاکمیت قانون، توانمند سازی و حمایت از حقوق زنان و دختران و اقلیت ها، تقویت جامعه مدنی و پاسخگو به نیازهای بشر دوستانه به این کشور متعهد است.

ایالات متحده امریکا در حالی روند انتقال کارمندان محلی نیرو های امریکایی را آغاز می کند که گروه طالبان در دیدار با مقام های امریکایی در دوحه تعهد کرده بودند که کارمندان محلی و ترجمانان این نیرو های می توانند در افغانستان بمانند و از سوی طالبان هیچ خطری متوجه آنان نیست.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه

Webpack App