تا پایان ماه جون سال روان ۲۰۲۱ در آلمان جمعاً ۴۷۲۳۱ تقاضای پناهندگی ارائه شده اند که بیشترین رقم در سطح اتحادیه اروپاست
تا پایان ماه جون سال روان ۲۰۲۱ در آلمان جمعاً ۴۷۲۳۱ تقاضای پناهندگی ارائه شده اند که بیشترین رقم در سطح اتحادیه اروپاست

در شش ماه اول سال روان میلادی در سطح اتحادیه اروپا بیشترین تقاضاهای پناهندگی به آلمان ارائه شده است. بالاترین رقم پناهجویان را سوریایی ها و در جایگاه دوم افغان ها تشکیل می دهند.

روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» به نقل از گزارش جدید کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد وضعیت فعلی مهاجرت، که زیر عنوان «گزارش وضعیت: وضع مهاجرت و پناهندگی» ارائه شده، نوشته است که تا پایان ماه جون سال روان ۲۰۲۱ در آلمان جمعاً ۴۷۲۳۱ تقاضای پناهندگی ارائه شده اند که بیشترین رقم در سطح اتحادیه اروپاست. پس از آلمان در جایگاه های بالا، فرانسه با (۳۲۲۱۲)، اسپانیا با (۲۵۸۲۳) و ایتالیا با (۲۰۶۲۰) درخواست، و در جایگاه های آخری لتوانیا با (۵۸)، استونیا با (۳۰) و مجارستان با (۱۹) تقاضانامه قرار دارند. گزارشگر این روزنامه به ارقای اشاره کرده که هنوز از سوی «دفتر اروپا برای حمایت از پناهندگی» نشر نشده است.

به اساس این گزارش ۳۶ درصد متقاضیان پناهندگی در آلمان سوریایی، ۱۸ درصد افغان و ۶،۶ درصد عراقی اند.

در اتحادیه اروپا، به علاوه سویس و ناروی، در نیمه اول سال روان میلادی جمعاً ۱۹۴۸۰۸ تقاضانامه پناهندگی ارائه شده است. این رقم تفاوت زیادی با رقم متقاضیان در سال گذشته ندارد. در هردو سال میزان تقاضای پناهندگی در اروپا، به دلیل پاندمی کرونا، کمتر از سال های قبلی بوده است.

به اساس آمار ارايه شده، اتریش با ۹۶۵۱ تقاضانامه پناهندگی در شش ماه اول سال روان میلادی در جایگاه ششم قرار دارد. ۳۱ درصد متقاضیان پناهندگی در این کشور از سوریه، ۲۴ درصد از افغانستان و ۷،۷ درصد از مراکش اند.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه

Webpack App