عصر روز چهارشنبه چند نفر به شفاخانه منقل شدند / عکس از رویترز
عصر روز چهارشنبه چند نفر به شفاخانه منقل شدند / عکس از رویترز

در بلجیم روز چهارشنبه بیش از ۴۰۰ مهاجر به اعتصاب غذایی شان بعد از حدود دو ماه پایان دادند. این مهاجران با این اعتصاب غذایی می‌خواستند توجهات را به وضعیت خود جلب نموده و از حکومت خواهان صدور حق اقامت شده اند.

آژانس خبری بِلگا به نقل از نماینده های اعتصاب‌کنندگان گزارش داده است که این مهاجران پس از دو ماه اعتصاب غذایی سرانجام با مقام‌ های حکومت دیدار نموده و به «توافقاتی» رسیده اند.

آژانس خبری بلگا نوشته است که هنوز واضح نیست که آیا واقعاً همه معترضان آماده دست کشیدن از اعتصاب اند یا نه.

به تاریخ ۲۳ ماه می حدود ۴۵۰ مهاجر بدون اسناد به اعتصاب غذایی شروع نمودند. این مهاجران در یک کلیسا و یک دانشگاه در بروکسل تجمع کرده و به اعصاب خود ادامه دادند.

مهاجران فاقد اسناد در بلجیم به مدت دو ماه اعتصاب غذا کردند / عکس از رویترز
مهاجران فاقد اسناد در بلجیم به مدت دو ماه اعتصاب غذا کردند / عکس از رویترز

براساس گزارش‌ها قرار است امروز پنجشنبه هر یک از این اعتصاب کننده ها در مورد امکان دریافت حق اقامت بلجیم معلومات حاصل نمایند.

این اعتصاب اخیراً زمانی به شدت متشنج گردید که شماری از آن‌ها به گفته خود شان، از نوشیدن آب نیز امتناع کردند. با توجه به این وضعیت سازمان امدادی «داکتران جهان» از احتمال جان باختن شماری از این پناهجویان هشدار دادند.

در بلجیم حدود ۱۵۰ هزار مهاجر بدون اسناد زندگی می‌کنند. کارشناسان سازمان ملل هفته گذشته با ابراز نگرانی هشدار دادند که این مهاجران به دلیل نداشتن اسناد اقامت با تهدیدهای زیادی به شمول سوء استفاده در بازار کار و مسکن مواجه اند.

 

در همین زمینه