یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس از رویترز
یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس از رویترز

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) گفته است که حداقل ۲۰ پناهجو در بحیره مدیترانه غرق شده اند. این درحالیست که گارد ساحلی لیبیا از روز سه شنبه به این طرف در مجموع بیش از ۵۰۰ پناهجو را از مرزهای ساحلی لیبیا راهگیری کرده و دوباره به طرابلس برگشتانده است.

سازمان بین المللی مهاجرت این خبر را به قول از مهاجرانی گزارش داده است که توسط گارد ساحلی لیبیا در بحیره مدیترانه راهگیری شده و به طرابلس بازگردانده شده اند. به قول سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، گارد ساحلی لیبیا از روز سه شنبه به این طرف در مجموع بیش از ۵۰۰ پناهجو را از مرزهای ساحلی لیبیا راهگیری کرده و دوباره به طرابلس برگشتانده است.

گارد ساحلی لیبیا که عمدتا متشکل از شبه نظامیان است و توسط اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تأمین مالی می شود، بارها شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. گارد ساحلی لیبیا متهم گردیده که پناهجویان را به صورت غیر قانونی مجبور به بازگشت به لیبیا می سازد. در لیبیا پناهجویان به اردوگاه هایی انتقال می یابند که در آنجا ها شرایط غیرانسانی و خشونت حاکم است.

بحیره مدیترانه یکی از خطرناک ترین مسیرهای فرار در جهان است. در این سال تاکنون، طبق اطلاعات سازمان بین المللی مهاجرت، حداقل ۹۵۵ نفر که می خواستند از این طریق خود را به اروپا برسانند، جان های شانرا از دست داده اند.

 

در همین زمینه