عملیات تخلیه کمپ مهاجران در پورت دو له ویلت، ۲۲ جولای ۲۰۲۱. عکس از تویتر  @enfants_afghan
عملیات تخلیه کمپ مهاجران در پورت دو له ویلت، ۲۲ جولای ۲۰۲۱. عکس از تویتر @enfants_afghan

پولیس فرانسه یک کمپ خودسرانه متشکل ازحدود ۳۲۵ مهاجر در شمال پاریس را تخلیه کرد. بیشتر این مهاجران از افریقا بودند و در زیر یک پل شاهراه حلقه‌ای پاریس، در محدوده پانتن و پورت دو له ویلت خیمه زده‌بودند.

عملیات مشترک شهرداری پاریس و فرمانداری پولیس منطقه ایل دو فرانس با همکاری سازمان فرانسه سرزمین پناهندگی بامداد روز پنجشنبه ۲۲ جولای انجام شد.

به گفته فرانسوا دنیو، شهردار ناحیه نزدهم پاریس، این مهاجران از سوی سازمان یوتوپیا ۵۶ در امتداد کانال اورک در کنار پارک دو له ویلت جابجا شده بودند تا «در معرض دید عمومی» قرار بگیرند.


شهردار پاریس نزدهم گفت که مهاجران بی سرپناه معمولاً در این منطقه خیمه می‌زنند. در نیمه ماه جون یک کمپ متشکل از مهاجران افغان در محل تخلیه شده بود اما مهاجران دیگری «به زودی به آنجا برگشتند» و مقام‌ها مجبور شدند روز گذشته بار دیگر منطقه را تخلیه کنند.

او در ادامه گفت که در عملیات دیروز «۳۱۰ مهاجر افریقایی و ۱۵ خانواده با فرزندان شان» به سرپناه‌ها انتقال داده شدند. این رقم خیلی بیشتر از رقم ساکنان اصلی کمپ بود زیرا بعد از اعلام عملیات تخلیه در روز چهارشنبه، تعداد دیگری از افراد بی سرپناه نیز خود را به محل رسانیدند تا با استفاده از فرصت، به سرپناه‌ها انتقال یابند.


بخش عمده مهاجران کمپ تخلیه شده از طریق یک مرکز رهنمایی در پاریس نزدهم به سرپناه‌های مختلف در پاریس، منطقه ایل دو فرانس یا مناطق دیگر فرانسه انتقال داده خواهند شد.

تعدادی از این مهاجران افرادی بودند که پیشتر در سرپناه ها جابجا شده بودند امابه دلایل مختلف از جمله نداشتن شرایط لازم یا با تصمیم فردی، سرپناه‌ها را ترک کرده بودند.

حدود یک ماه پیشتر یک کمپ متشکل از حدود ۵۶۰ مهاجر که از سوی سازمان یوتوپیا ۵۶ در میدان مقابل شهرداری پاریس ایجاد شده بود نیز از سوی مقام‌ها تخلیه شد و مهاجران آن به سرپناه‌ها منتقل شدند.

در همین زمینه: ۵۶۰ مهاجر بی سرپناه از خیمه‌های مقابل شهرداری پاریس به سرپناه‌ها انتقال یافتند

 

در همین زمینه